Płyta “Psallam spiritu”

W ramach kultury komunikacji troszczymy się o formację liturgiczną i artystyczną[…]. Nasza działalność artystyczna jest służbą ewangelizacji, a w sposób szczególny życiu liturgicznemu, poprzez twórczość, zgodnie z wymaganiami kultu i pobożności ludowej.

RV 143

 

Śpiew gregoriański pod osłoną zmysłowego piękna słów i melodii wprowadza nas w misterium Bożego życia. Jednocześnie zawsze pozostaje sztuką wyrafinowaną, mającą w sobie coś z muzycznego kunsztu duchów niebieskich. Stawia to przed jego wykonawcami wiele rozmaitych wyzwań.

Naprzeciw tym zmaganiom wychodzi niniejsza płyta, nie bez przyczyny zatytułowana Psallam spiritu, co znaczy „Będę śpiewał duchem” (1 Kor 14, 15).
Jest ona owocem wieloletnich spotkań z muzykami kościelnymi, którzy podczas warsztatów czy wykładów często prosili o zarejestrowanie podstawowego repertuaru gregoriańskiego. Stanowi ona zarazem swoistego rodzaju pomoc dla wszystkich, którzy chcą uczynić ten śpiew żywym i obecnym w liturgicznej modlitwie Kościoła.
W wyborze utworów zastosowano kryterium ich użyteczności i powszechności.
Na końcu zaprezentowano melodie wszystkich tonów psalmowych do polskiego tekstu Ps 122, zachowując zgodność akcentuacji słownej i muzycznej w formułach kadencyjnych: środkowej i końcowej.
Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy stali się inspiratorami tej skromnej edycji, oraz tym, którzy pomogli mi przy jej realizacji. Wszystkim zaś, którzy będą słuchać tych „natchnionych pieśni” (por. Kol 3, 16) życzę, aby otworzyli się na Tego, którego one objawiają.

s. M. Dolores Nowak PDDM

Płytę można nabyć internetowo, wysyłając zamówienie na adres mailowy: kml.pddm@gmail.com

W zamówieniu prosimy określić formę płatności: za pobraniem lub przelewem na konto z dopiskiem “Na cele kultu religijnego”:

PROW.ZGROM.SIÓSTR UCZENNIC BOSKIEGO, ul. Żytnia 11, 01–014 Warszawa

nr 09 1600 1462 1845 4920 5000 0007.

Płyta jest również do nabycia w naszym sklepie Centrum Apostolstwa Liturgicznego.

Do posłuchania offertorium Ave Maria:

 

CZĘŚCI STAŁE MSZY ŚW.

 1. Asperges me – antyfona na niedzielne pokropienie poza okresem Wielkanocy
 2. Vidi aquam – antyfona na niedzielne pokropienie w okresie Wielkanocy
 3. Missa IV – Kyrie eleison
 4. Missa IV – Sanctus
 5. Missa IV – Agnus Dei
 6. Missa VIIIKyrie eleison
 7. Missa VIIIGloria
 8. Missa VIIISanctus
 9. Missa VIIIAgnus Dei
 10. Missa IXKyrie eleison
 11. Missa IX Sanctus
 12. Missa IXAgnus Dei
 13. Missa XIKyrie eleison
 14. Missa XI Sanctus
 15. Missa XIAgnus Dei
 16. Missa XVIIIKyrie eleison
 17. Missa XVIIISanctus
 18. Missa XVIIIAgnus Dei
 19. Kyrie XVI
 20. Credo III
 21. Pater noster

 

NA TRIDUUM PASCHALNE

 1. Ubi caritas – offertorium na Mszę Wieczerzy Pańskiej
 2. Mandatum novum – antyfona na obrzęd obmycia nóg
 3. Crucem tuam – antyfona na Adorację Krzyża św.
 4. Popule meus Hagios o Theos – improperia na Adorację Krzyża św.
 5. Adoremus Te, Christe – antyfona na Adorację Krzyża św.

 

NA OKRES WIELKANOCY

 1. Resurrexi – introit
 2. Victimae paschali laudes – sekwencja wielkanocna
 3. Veni Sancte Spiritus – sekwencja na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

NA WIELKI POST

 1. Crux fidelis – hymn (Venantius Fortunatus, VI w.)
 2. Faciamus hic – offertorium na II Niedzielę Wielkiego Postu i na święto Przemienienia Pańskiego

31b. Faciamus hic – offertorium na II Niedzielę Wielkiego Postu i na święto Przemienienia Pańskiego

 1. Hosanna filio David – antyfona na Niedzielę Męki Pańskiej
 2. Pueri Hebraeorum – antyfona na procesję z palmami

33b. Pueri Hebraeorum – antyfona na procesję z palmami

 1. Gloria laus – hymn do Chrystusa Króla

 

NA OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

 1. Puer natus est nobis – introit

 

NA ADWENT

 1. Creator alme – hymn
 2. Rorate caeli – introit
 3. Rorate caeli – śpiew responsorialny
 4. Veni, veni, Emmanuel
 5. Ave Maria – offertorium na IV Niedzielę Adwentu

 

KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 1. Adoremus in aeternum
 2. Adoro te devote – hymn
 3. Ave verum
 4. O sacrum convivium – antyfona do Magnificat
 5. O salutaris Hostia
 6. Panis angelicus
 7. Tantum ergo

 

O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

 1. Alma Redemptoris Mater – antyfona na Adwent i okres Narodzenia Pańskiego
 2. Ave Maria – antyfona
 3. Ave maris stella – hymn
 4. Ave Regina caelorum – antyfona na Wielki Post
 5. Regina caeli – antyfona na okres Wielkanocy
 6. Salve Mater misericordiae
 7. Salve Regina (ton prosty) – antyfona na okres zwykły
 8. Salve Regina (ton uroczysty) – antyfona na okres zwykły
 9. Sub tuum praesidium – antyfona
 10. Tota pulchra es Maria

 

HYMNY

 1. Jesu dulcis memoria
 2. Veni Creator Spiritus

59b. Veni Creator Spiritus

 

ZA ZMARŁYCH

 1. Kyrie eleison
 2. Requiem aeternam – introit
 3. Lux aeterna – communio
 4. Ego sum resurrectio – antyfona

 

TONY PSALMOWE

 1. Ton I: a, a2, d, d2, d3, f, g, g2, g3
 2. Ton II d
 3. Ton II*: d (g), c (f), a (d)
 4. Ton III: b, a, g, a2
 5. Ton IV: a, g, e
 6. Ton IV* e
 7. Ton V: a, a2
 8. Ton VI f (c)
 9. Ton VII: d, c, c2, a
 10. Ton VIII: c, g, g2
 11. Ton „peregrinus”
 12. Ton C: c, c2
 13. Ton D d (g), c (f), a (d)
 14. Ton E
 15. Psalmodia sine antiphona
 16. Tony psalmowe w notacji współczesnej

 

Do posłuchania jeden z tonów psalmowych: