Formacja liturgiczna

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła

i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.” 

KONSTYTUCJA O
LITURGII ŚWIĘTEJ
Sacrosanctum Concilium

Sobór Watykański II