Powołanie

Zamknięcie oczu i zawierzenie się we wszystkim i tylko Bogu oraz całkowite oddanie się Jego miłości bardzo silnie [mnie] pociągało; było nawet czymś w rodzaju ukłucia, które coraz bardziej przeszywało duszę.

– bł. ks. Jakub Alberione –


Zapraszamy osoby, rozeznające swoje powołanie na comiesięczne dni skupienia.
W miesiącach wakacyjnych organizujemy rekolekcje.

Kontakt:

s. M. Emilia Kąkol
e-mail: emilia.pddm@gmail.com
tel. 723 555 536

 

http://smallbluehouse.blogspot.com/

 

ŚWIADECTWA POWOŁANIA SIÓSTR

by Tony Hisgettby Shawn CarpenterMedytacja BiblijnaBy Andrea UmilioBy Troublemakerobrazek z cytatem 1

 

 

ETAPY FORMACJI:

ETAPY FORMACJI:

ETAPY FORMACJI:

Na początku…

Pierwszym etapem jest czas poznawania Zgromadzenia.
Charakteryzuje się on utrzymaniem stałego kontaktu, poprzez uczestnictwo w comiesięcznych dniach skupienia.
Bardzo ważne jest odkrywanie miejsca do którego Bóg wzywa.

W procesie rozeznawania powołania ważne jest spojrzenie na siebie, swoje wrodzone dary i predyspozycje.
W tym poszukiwaniu dajemy dziewczętom możliwość poznania z bliska naszego Zgromadzenia.
Można ustalić czas jednorazowego pobytu, w celu poznania bliżej naszego stylu życia. Istnieje możliwość modlitwy w naszej kaplicy Najświętszego Sakramentu, odprawiania dni skupienia, oraz uczestniczenia w organizowanych rekolekcjach.


PRE – POSTULAT to czas kandydatury, którego długość trwania określa się indywidualnie. Jest przeżywany w jednej z naszych wspólnot, pod opieką wyznaczonej siostry, która towarzyszy osobie w rozeznawaniu powołania. Kandydatka wchodzi w proces formacji ludzkiej i chrześcijańskiej oraz ma możliwość poznania bliżej naszą duchowość oraz styl życia wspólnotowego i apostolskiego.


POSTULAT to bezpośredni okres przygotowania do włączenia się we wspólnotę. Trwa zazwyczaj rok. Postulantka uczestniczy w życiu wspólnoty, poznaje historię i duchowość Zgromadzenia, podejmuje całościową formację: ludzką, chrześcijańską i zakonną, poznając specyfikę naszej duchowości i misji.
Czas dzieli na modlitwę, pracę, naukę i odpoczynek. 


NOWICJAT jest wprowadzeniem w naszą formę życia zakonnego. Trwa dwa lata. W trakcie drugiego roku nowicjuszka odbywa praktyki apostolskie w konkretnych wspólnotach. Po dwóch latach modlitwy i gorliwości apostolskiej nowicjuszka składa prośbę o złożenie pierwszej profesji, wyrażając w ten sposób swoje pragnienie bycia Uczennicą Jezusa Mistrza. Podczas uroczystej Mszy Świętej składa śluby publiczne.


JUNIORAT to okres ślubów czasowych. Juniorystka po złożeniu ślubów włącza się we wspólnotę sióstr jako jedna z nich. Zewnętrznie niczym się nie wyróżnia: nosi habit, ma takie same prawa i obowiązki. Co roku odnawia śluby na jeden rok. Trwa to co najmniej 6 lat. Jest to czas weryfikacji teorii z praktyką i odnajdywania w tym stylu życia miejsce dla siebie.

Odnowienia ślubów


PROFESJA WIECZYSTA

Wraz ze złożeniem ślubów wieczystych siostra staje się pełnoprawnym członkiem Zgromadzenia. Ale przygoda z Jezusem trwa i nigdy się nie kończy…

Śluby Wieczyste s. M. Barbary