Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

 

Z troski o to, aby pomóc wszystkim odpowiedzialnym za muzykę we wspólnotach kleryckich, zakonnych czy parafialnych, zrodziła się inicjatywa wydania niewielkiej pozycji pt.: Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Zawarto w niej muzyczne opracowanie tekstów Godziny czytań i Jutrzni dwóch dni Triduum Paschalnego. Redakcja zadbała o to, aby z jednej strony stopień trudności zaproponowanych melodii nie przekraczał możliwości wykonania ich przez lud, z drugiej natomiast, by pomógł wiernym odkryć piękno i kunszt śpiewu liturgicznego. Dlatego do psalmów zastosowano tradycyjne melodie tonów gregoriańskich z ich różnymi, często mniej znanymi formułami kadencyjnymi (tzw. dyferencjami). Wyboru dokonano na podstawie najnowszego Antiphonale Romanum II. Jedynie do kantyku ewangelicznego Benedictus, dla podkreślenia rangi tego tekstu, zaproponowano melodię wielogłosową. W zapisie nutowym melodii do psalmów i kantyków zaznaczono akcenty słowno-muzyczne oraz nuty dodane w miejscach, gdzie tekst wymagał uzgodnienia akcentuacji słownej z muzyczną. Dla poprawnego wykonania psalmów kursywą zapisano sylaby przygotowawcze, a sylaby akcentowane wytłuszczono.

 

Dla pragnących przygotować się do animacji i godnego przeżycia tych wydarzeń liturgicznych przedstawiamy muzyczne opracowanie poszczególnych części wykonane przez nasze siostry, s. M. Dolores Nowak, s. Marię Bujalską oraz s. M. Joannę Kurek.

Będziemy wdzięczne za złożenie dobrowolnej ofiary na rzecz rozwoju apostolstwa, abyśmy i w przyszłości mogły dzielić się z wami owocami naszej pracy. Ofiary można wpłacać na konto podane na www.pddm.pl/wsparcie/

 

Układ i melodie dostosowane są do nut i układu wydanej książeczki Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Życzymy pięknych wrażeń i przeżyć duchowych, dla chwały najwyższego Boga.

PORANNA LITURGIA GODZIN NA WIELKI PIĄTEK:

 1. Panie, otwórz wargi moje
 2. Antyfona i Psalm 95
 3. Hymn I: Sław języku bój chwalebny
 4. Hymn II: Oto znaki Bożej męki
 5. Antyfona i Psalm 2
 6. Antyfona i Psalm 22
 7. Antyfona i Psalm 38
 8. Werset
 9. Responsorium: Był jak Baranek
 10. Responsorium: Zostaliśmy wykupieni
 11. Antyfona i Psalm 51
 12. Antyfona i Pieśń (Ha 3)
 13. Antyfona i Psalm 147
 14. Responsorium krótkie: Dla nas Chrystus
 15. Responsorium krótkie: Chrystus stał się dla nas
 16. Antyfona i kantyk Zachariasza
 17. Prośby
 18. Ojcze nasz
 19. Modlitwa
 20. Błogosławieństwo
PORANNA LITURGIA GODZIN NA WIELKĄ SOBOTĘ:

 1. Panie, otwórz wargi moje
 2. Antyfona i Psalm 95
 3. Hymn: Chryste, Tyś nieba jest Królem
 4. Hymn: Zbawicielu wszystkich ludzi
 5. Antyfona i Psalm 4
 6. Antyfona i Psalm 16
 7. Antyfona i Psalm 24
 8. Werset
 9. Responsorium: Gdy uczniowie
 10. Responsorium: Odszedł nasz Pasterz
 11. Antyfona i Psalm 64
 12. Antyfona i Pieśń (Iz 38)
 13. Antyfona i Psalm 150
 14. Responsorium krótkie: Dla nas Chrystus
 15. Antyfona i kantyk Zachariasza
 16. Prośby
 17. Ojcze nasz
 18. Modlitwa
 19. Błogosławieństwo