Duchowość

Mistrzu, Twoje życie wyznacza mi drogę; Twoja nauka utwierdza i rozjaśnia moje kroki;
Twoja łaska mnie podtrzymuje i utwierdza w drodze do nieba. Ty jesteś doskonałym Mistrzem: dajesz uczniowi przykład, nauczasz i umacniasz go, aby Cię naśladował.

– bł. ks. Jakub Alberione –

JezusBMDuchowość jest elementem charyzmatu, podobnie jak apostolstwo. Charyzmat to dar Ducha Świętego dla określonej osoby czy wspólnoty. Jest dany dla uświęcenia tych, którzy go otrzymali oraz dla posługi tym, do których są posłani.

Duchowość to charakterystyczny sposób, w jaki wspólnota dąży do świętości drogą rad ewangelicznych (może być karmelitańska, franciszkańska, benedyktyńska itd.); elementy duchowości i sposób życia nimi jest określony w regule życia. Różne wspólnoty przeżywają Chrystusa w różny sposób; każda z nich ma także wyróżniający ją styl życia, który widać „na pierwszy rzut oka”: sposób modlitwy, przeżywania codzienności, organizacji życia wspólnego itd.

Uczennice Boskiego Mistrza żyją duchowością Rodziny Świętego Pawła, którą powołał do życia włoski kapłan bł. Jakub Alberione (patrz zakładka HISTORIA). W centrum tej duchowości jest Jezus Mistrz Droga, Prawda i Życie. Jest On czczony przede wszystkim w tajemnicy Eucharystii, dlatego charakterystyczną cechą naszej duchowości jest pobożność eucharystyczna wyrażająca się w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Do Jezusa prowadzą dwie osoby, które są wzorami życia Nim i naśladowania Go:

Maryja Królowa Apostołów, pierwsza uczennica Jezusa Mistrza, która jest wzorem każdego apostolstwa czyli dawania Jezusa światu. Ona właśnie wydała Go na świat – jest Apostołką i Królową Apostołów.

Święty Paweł Apostoł, ten który poprzez głoszenie oraz listy dał poznać Jezusa całemu ówczesnemu światu. Jednak jest on dla nas wzorem przede wszystkim dzięki takiemu zjednoczeniu z Jezusem, że mógł powiedzieć: „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)

Istotą naszej duchowości jest „uchrystusowienie”, czyli takie utożsamienie z Chrystusem, aby móc powiedzieć za św. Pawłem „żyje we mnie Chrystus”. Dzięki Duchowi Świętemu, który kształtuje w nas Jezusa, możemy wypełnić ten odwieczny zamysł Ojca, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Władze ludzkiej duszy: umysł, wola i serce, skażone przez grzech, mogą zostać odnowione dzięki Jezusowi, który jest Prawdą dla umysłu, Drogą dla woli i Życiem dla serca. Droga, na którą wchodzi osoba żyjąca nasza duchowością prowadzi więc do pawłowego „aż Chrystus się w was ukształtuje” (Ga 4, 19). Poprzez praktyki pobożności, dostępne dla każdego chrześcijanina: Eucharystię, adorację, medytację, rachunek sumienia, spowiedź itd. oddaje się Chrystusowi wszystkie władze duszy i ciała, aby On w nas myślał, pragnął, kochał, działał.

Z miłości do Jezusa Mistrza obecnego w Eucharystii rodzi się apostolstwo o trzech przenikających się wymiarach: eucharystycznym, kapłańskim, liturgicznym (patrz zakładka MISJA ). Dlatego Uczennicę Boskiego Mistrza żyjącą świadomie swoją duchowością cechuje miłość do Eucharystii oraz troska o świętość kapłanów oraz różnoraka współpraca z nimi jak też troska o piękno liturgii, wyrażające się zarówno w modlitwie jak i w czynie.