Medytacje Założyciela

Głos Ducha Świętego w głębi naszego serca sprawia, że trwamy w zgodności z charyzmatem ks. Alberionego, przeżywanym w Rodzinie Świętego Pawła z pokolenia na pokolenie.

„Wszystko jest od Boga: wszystko prowadzi nas do Magnificat!”

RV 11

 

     Medytacje ojca Założyciela, bł. Jakuba Alberionego, do zgromadzeń i instytutów tworzących Rodzinę św. Pawła, wygłaszane w różnych latach jego życia.

 

Dążyć do prawdziwej świętości – APD, 21 maja 1960

Wielki Post czasem oczyszczenia – APD, 10 marca 1965

Celebracja eucharystyczna – 2UPS – INSTRUKCJA II

Św. Józef, Opiekun Kościoła powszechnego – Krótkie medytacje na każdy dzień

Zwiastowanie – Krótkie medytacje na każdy dzień roku

Święto świętego Marka EwangelistyKrótkie medytacje na każdy dzień roku

Wielki Post czasem sprzyjającymMedytacja Ojca Założyciela wygłoszona do wspólnoty Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Alba, Dom Macierzysty, 9 marca 1961 roku