Medytacje Założyciela

Głos Ducha Świętego w głębi naszego serca sprawia, że trwamy w zgodności z charyzmatem ks. Alberionego, przeżywanym w Rodzinie Świętego Pawła z pokolenia na pokolenie.

„Wszystko jest od Boga: wszystko prowadzi nas do Magnificat!”

RV 11

 

     Medytacje ojca Założyciela, bł. Jakuba Alberionego, do zgromadzeń i instytutów tworzących Rodzinę św. Pawła, wygłaszane w różnych latach jego życia.

 

Dążyć do prawdziwej świętości – APD, 21 maja 1960

Wielki Post czasem oczyszczenia – APD, 10 marca 1965

Celebracja eucharystyczna – 2UPS – INSTRUKCJA II

Św. Józef, Opiekun Kościoła powszechnego – Krótkie medytacje na każdy dzień

Zwiastowanie – Krótkie medytacje na każdy dzień roku

Święto świętego Marka EwangelistyKrótkie medytacje na każdy dzień roku