Autor: PDDM

0

II Niedziela Adwentu roku C

Łk 3,1 – 6 1. Kontekst Ewangelista Łukasz najobszerniej opisuje przygotowania do narodzin Jezusa, co następnie Jego pierwsze lata życia, co wchodzi w skład tzw. Ewangelii dzieciństwa (Łk 1 – 2). Łukasz pokazuje czytelnikowi...

0

I Niedziela Adwentu roku C

Łk 21,25-28.34-36 1.     Kontekst Jezus spędza ostatni czas swego ziemskiego życia w Jerozolimie. Łukasz podkreśla Jego obecność w świątyni (19,45.47; 20,1; 21,1nn; 21,37a.38) oraz w pobliżu Góry Oliwnej (21,37b). Pojawiają się zapowiedzi zburzenia świątyni...

0

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku B

J 18,33b – 37 Jezus Królem Żydów? O jakim królu mówi nam Ewangelia Janowa? Dyskusja i konfrontacja z cesarstwem dochodzi do głosu wobec ukazania Jezusa jako króla Żydów, co sprzeciwiało się interesom imperium. Już dla...

0

XXXIII Niedziela zwykła roku B

Mk 13,24-42 1.     Kontekst Ziemski czas Jezusa dobiega końca. Dotarł do Jerozolimy, gdzie następuje wiele polemicznych spotkań z przeciwnikami, dyskusje, spory, ostatnie pouczenia. Jezus jest obecny również w świątyni, która dzięki renowacjom zapoczątkowanym przez...

0

XXXII Niedziela zwykła roku B

Mk 12,38-44 Wiara, która oddaje wszystko 1.      Kontekst Jezus jest już w Jerozolimie. Ewangelia pokazuje nam, że po chwalebnym przybyciu do świętego miasta pojawiają się problemy. Postać Jezusa jest zbyt wyrazista, a po znaku...

0

Wspomnienie wszystkim wiernych zmarłych roku B

J 14,1-6 1.      Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

Wszystkich świętych roku B

Mt 5,1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo...

0

XXIX Niedziela zwykła roku B

Mk 10,35-45 1.      Kontekst Tekst znajduje się w Ewangelii Markowej, ale są również teksty paralelne: Mt 20,20-28 a Łk 18,31-34 zawiera jedynie trzecią zapowiedź męki. Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy (Mk 10,1). Podczas...

0

XXVIII Niedziela zwykła roku B

Mk 10,17-30 1.     Kontekst Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy (Mk 10,1). Podczas tej wędrówki następuje konfrontacja z faryzeuszami (Mk 10,2-9), która staje się możliwością do nauczania tłumów. Osobno Jezus przekazuje pouczenia swoim...