Autor: PDDM

0

XXVII Niedziela zwykła roku B

Mk 10,2-16 1. Kontekst Rozpoczyna się nowy etap w działalności Jezusa. Kieruje swoje kroki w stronę Jerozolimy, zbliżając się ku terenom Judei. Nie wiemy jaką drogę Jezus obrał. Czy przechodził przez terytorium niegościnnej Samarii...

0

XXVI Niedziela zwykła roku B

Mk 9,38-43.45.47-48 1.     Kontekst Zaraz po drugiej zapowiedzi męki i pouczeń dotyczących pokory w relacjach wspólnotowych (Mk 9,30-37) pojawia się kwestia odniesień do osób spoza wspólnoty oraz zagrożeń wewnątrz wspólnoty. Jezus objawia swoją troskę...

0

XXV Niedziela zwykła roku B

Mk 9,30-37 1.     Kontekst Nie wystarczyła pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania (8,31nn). Jezus objawia swoją tożsamość Mesjasza cierpiącego, który jednak prowadzi do chwały, co objawił na Taborze (9,2nn). Jezus podczas dalszej, galilejskiej wędrówki formuje...

0

XXIV Niedziela zwykła roku B

Mk 8,27-35 1. Kontekst Jezus przebywa w Galilei, w pobliżu Jeziora, naucza tłumy, uzdrawia, rozmnaża chleb (Mk 8,1-10). Jednak faryzeusze i saduceusze wciąż domagają się od Niego znaku z nieba (Mk 8,11-13), co doprowadza...

0

XXIII Niedziela Zwykła roku B

Mk 7,31-37 1. Kontekst Działalność Jezusa w Galilei dotyka również terenów pogańskich. W Mk 5,1-20 Jezus nawiedza wschodnią stronę Jeziora Galilejskiego, uwalnia opętanego, ale nie zostaje tam przyjęty. Po konfrontacji z faryzeuszami i uczonymi...

0

XXII Niedziela Zwykła roku B

Mk 7,1-8.14-15.21-23 Kontekst Ewangelista Marek opisuje działalność Jezusa w Galilei. We wcześniejszym kontekście Jezus rozmnaża chleb i karmi zgłodniałe tłumy (6,30-44), podając im pokarm bez dodatkowych procedur i dbałość o przepisy rytualnej czystości. Następnie...

0

XX Niedziela Zwykła roku B

J 6,51-58   Kontekst Mowa Eucharystyczna, która tłumaczy znak rozmnożonego chleba ma otworzyć rozmówców Jezusa na tajemnicę Chleba życia (J 6,24-58). Jezus zadaje pytania o motywacje swoich rozmówców, aby doprowadzić ich do zrozumienia, że...

0

XIX Niedziela Zwykła roku B

J 6,41-51 Kontekst Po cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb (6,1-15), Jezus usuwa się na górę (6,15), nie przyjmując życzeń tłumów związanych z Jego ziemskim panowaniem. Uczniowie podczas przeprawiania się przez jezioro (6,16-21) doświadczają zmagań...

0

XVIII Niedziela Zwykła rok B

J 6,24-35 Kontekst Po cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb (6,1-15), Jezus usuwa się na górę (6,15), nie przyjmując życzeń tłumów związanych z Jego ziemskim panowaniem. Uczniowie podczas przeprawiania się przez jezioro (6,16-21) doświadczają zmagań...

0

XVII Niedziela Zwykła rok B

J 6,1-15 Kontekst Po tym, jak Jezus uzdrawia paralityka nad sadzawką owczą w Jerozolimie oraz po sporze z przywódcami ludu, jaki wówczas miał miejsce (J 5), akcja Czwartej Ewangelii znów powraca do Galilei. J...