Autor: PDDM

0

Niedziela Palmowa roku C

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie… Łk 19,28-40 1.     Kontekst Jest to ostatni etap wędrówki Jezusa (Łk 9,51) z Galilei do Jerozolimy. Po uroczystym wyznaniu Piotra (Łk 9,20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów...

0

V Niedziela Wielkiego Postu roku C

J 8,1-11 Kontekst Perykopa J 8,1-11 przypomina styl Ewangelii Łukasza, szczególnie spotkanie Jezusa z grzeszną kobietą na uczcie u Szymona (Łk 7,36-50) oraz przypowieści o miłosierdziu Ojca (Łk 15,4-32). W Ewangelii Janowej fragment ten...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu roku C, Laetare

Łk 15,1-3.11-32 Kontekst Od Łk 9,51 Jezus rozpoczyna wędrówkę do Jerozolimy. W Jerozolimie ma się dokonać zbawienie człowieka, ogarnięcie wszystkich ludzi mocą Bożego miłosierdzia. Jezus w Ewangelii Łukasza staje się bliski dla wszystkich ubogich,...

0

III Niedziela Wielkiego Postu roku C

Łk 13,1-9 Kontekst Od Łk 9,51 Jezus rozpoczyna wędrówkę do Jerozolimy. Ten czas jest bogaty w wiele nowych sytuacji, słów, pouczeń i znaków. Jezus wzywa do nawrócenia, do otworzenia się na Bożą łaskę. Zaważa...

0

II Niedziela Wielkiego Postu roku C

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....

0

I Niedziela Wielkiego Postu roku C

Łk 4,1 – 13 Kontekst Kuszenie Jezusa następuje rodowodzie, który umiejscawia Jezusa w kontekście wywodzących się od Adama ludzi, a więc tych, którzy zgrzeszyli (Łk 3,23-38). Wcześniej następuje chrzest Jezusa w Jordanie (Łk 3,21-22)....

0

V Niedziela zwykła roku C

Łk 5,1 – 11 1.     Kontekst W Ewangelii Łukasza brak opisu powołania pierwszych uczniów , który zawiera Mt 4,18-22 /Mk 1,16-20. W Łk 4,14 Jezus rozpoczyna swoją działalność nauczyciela i udaje się do Nazaretu...

0

IV Niedziela zwykła roku C

Łk 4,21 – 30 1.     Kontekst Po chrzcie Duch prowadzi Jezusa na pustynię (Łk 4,1-13). Gdy tam zwycięża pokusy powraca do Galilei, aby rozpocząć misję głoszenia i nauczania. Nieustannie Duch Go prowadzi, co potwierdza...

0

III Niedziela zwykła roku C

Łk 1,1 – 4; 4,14 – 21 Kontekst Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od prologu (1,1-4), który stanowi wprowadzenie do zarówno do Ewangelii jak i do Dziejów Apostolskich. Prolog wskazuje na obeznanie autora z ówczesną...