Autor: PDDM

0

II Niedziela zwykła roku C

J 2,1-11 Kontekst Ewangelia Janowa posiada swoją oryginalną strukturę i różni się od Ewangelii Synoptycznych układem treści, kompozycją, teologią. Są w niej zawarte niektóre teksty, których brak w pozostąłych Ewangeliach. Tak jest właśnie w...

0

Chrzest Pański roku C

Łk 3,15-16.21-22 1. Kontekst Jan Chrzciciel pojawia się jako prorok, do którego skierowane jest słowo Boże. Głosi chrzest nawrócenia na pustyni, nad Jordanem (Łk 3,1-6). Ewangelista umiejscawia Boże działanie w konkretnych realiach Imperium Rzymskiego,...

0

Objawienie Pańskie roku C

Mt 2,1 – 12 1. Kontekst Ewangelia Mateusza po rozpoczynającej wszystko genealogii Jezusa (1,1-17), przedstawia szczegóły związane z przyjściem Jezusa na świat, a mianowicie kwestię dziewiczego poczęcia Maryi, widzianą oczyma Józefa (1,18-25). Autor biblijny...

0

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim roku C

                                            PROLOG EWANGELII ŚW. JANA (J 1,1-18) 1.      Kontekst Prolog, pełniąc programową funkcję w czwartej Ewangelii, wprowadza jej zasadnicze motywy doktrynalne. Ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcję objawicielską. Przedstawia konflikt wokół...

0

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Łk 2,16-21 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli,...

0

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Łk 2,41 – 52 1. Kontekst Na początku Ewangelii Łukasza znajduje się tzw. Ewangelia dzieciństwa (Łk 1-2), która zawiera w sobie teksty przygotowujące narodziny Jezusa (jak również Jego poprzednika Jana Chrzciciela). Po dokonaniu wszystkich...

0

Narodzenie Pańskie, Msza o świcie

Łk 2,15-20 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem...

0

Narodzenie Pańskie, Msza w nocy

MSZA W NOCY Łk 2,1-14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,...

0

IV Niedziela Adwentu roku C

Łk 1,39 – 45 1. Kontekst Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od Prologu (1,1-4). Autor wyjaśnia cel napisania swojego dzieła. Jest ono adresowane do tajemniczego Teofila („kochający Boga”). Każdy z nas jest adresatem słów tej...

0

III Niedziela Adwentu roku C Gaudete

Łk 3,10 – 18 1. Kontekst Jan Chrzciciel pojawia się jako prorok, do którego skierowane jest słowo Boże. Głosi chrzest nawrócenia na pustyni, nad Jordanem (Łk 3,1-6). Ewangelista umiejscawia Boże działanie w konkretnych realiach...