Autor: PDDM

0

VI Niedziela Wielkanocy B

J 15,9-17 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam...

0

V Niedziela Wielkanocy

J 15,1-8 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

0

IV Niedziela Wielkanocy

J 10,11-18 Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego Święta...

0

III Niedziela Wielkanocy

Łk 24,35-48 Kontekst Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa uczniom w Jerozolimie się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Dalej Łukasz opisuje wizytę Piotra...

0

II Niedziela Wielkanocy

J 20,19-31 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do...

0

V Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 12,20-33 Kontekst Ewangelia czytana w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu w roku B wprowadza nas powoli w mękę Jezusa, ukazując również jej skutki w życiu człowieka. Jest to tekst pochodzący z 12 rozdziału Ewangelii...

0

VI Niedziela Zwykła rok B

Mk 1,40-45 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go...