Autor: PDDM

0

XVI Niedziela Zwykła rok B

Mk 6,30-34 Kontekst W Mk 6,7-13 czytamy o rozesłaniu uczniów, którzy w imieniu Jezusa mają głosić w okolicy dobrą nowinę. Zadziwiająco, ewangelista odrywa się na chwilę od przedstawiania misji uczniów, a ukazuje jej przedziwne...

0

XV Niedziela Zwykła roku B

Mk 6,7-13 Kontekst Po nieprzyjęciu przez mieszkańców Nazaretu (Mk 6,1-6a), Jezus rusza, aby głosić gdzie indziej (6,6b). Jego misja staje się też udziałem Jego uczniów, powołanych Dwunastu (3,13-19). Stają się odtąd posłanymi, apostołami (por....

0

XIV Niedziela Zwykła roku B

Mk 6,1-6 Kontekst Po uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok (5,21-34) oraz wskrzeszeniu córeczki Jaira (5,35-43), Jezus udaje się do swojego rodzinnego miasta – Nazaretu. Tekst markowy odnosi się tu wyraźnie do wcześniejszej, cudotwórczej działalności...

0

XIII Niedziela Zwykła roku B

Mk 5,21-43 Kontekst To spotkanie znajduje się na początku działalności Jezusa, w Galilei. Opisują je wszyscy trzej synoptycy, Mateusz dość powściagliwie, w dziewięciu wersetach (Mt 9,18-26), Łukasz w siedemnastu (8,40-56), natomiast najbardziej ogólny i...

0

XII Niedziela Zwykła roku B

Mk 4,35-41 1.   Kontekst Tak kończy się intensywny dzień Jezusa. Cały dzień nauczał w przypowieściach (zob. 4,1nn), aż do wieczora. To potwierdza wcześniejszy opis wzmożonego ruchu ludzi wokół Jezusa, kiedy nie mają czasu zjeść...

0

XI Niedziela Zwykła, rok B

Mk 4,26-34 Kontekst Jezus naucza w przypowieściach. W Mk 4,1-2 znajduje się wprowadzenie do nauczania w przypowieściach: „Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do...

0

X Niedziela Zwykła roku B

Mk 3,20-35 Kontekst W Mk 3 dowiadujemy się, że Jezus prowadzi intensywne życie apostolskie. Uzdrawia (3,1-6), naucza, tłumy cisną się do Nogo, złe duchy rozpoznają Jego tożsamość (3,7-12). Jezus modli się na górze i...

0

Niedziela Najświętszej Trójcy, rok B

 Mt 28,16-20 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi...

0

Zesłanie Ducha Świętego rok B

J 20,19-23 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B

Mk 16,15-20 Kontekst Nasz fragment to dłuższe zakończenie Ewangelii Marka. Pierwotny tekst kończył się w 16,8, informując o kobietach, które na wieść o zmartwychwstaniu zareagowały lękiem i milczeniem. Był to celowy zabieg Ewangelisty, który...