Autor: PDDM

0

Uroczystość Najświętszej Trójcy rok C

J 16,12-15 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

0

Zesłanie Ducha Świętego

J 20,19-23 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Wniebowstąpienie Pańskie

Łk 24,46-53 Kontekst Przekaz o wniebowstąpieniu Jezusa stanowi zakończenie Ewangelii Łukaszowej. Łukasz 24 zawiera cenne przekazy mówiące o zmartwychwstaniu Jezusa i o spotkaniach z uczniami. Najpierw pojawiają się kobiety, które zastają pusty grób i...

0

VI Niedziela Wielkanocna roku C

J 14,23-29 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17). Przed...

0

V Niedziela Wielkanocna roku C

J 13,31-35 1.      Kontekst Od J 13 rozpoczyna się druga część Ewangelii Janowej, która wprowadza nas w tajemnicę chwały Jezusa i opowiada o zbliżającej się męce. Wszystko rozpoczyna się od opisu ostatniej wieczerzy, w...

0

IV Niedziela Wielkanocna roku C

J 10,27-30 Kontekst Perykopa J 10,27-30, która jest czytana w IV niedzielę Wielkanocy C, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego Święta Namiotów,...

0

III Niedziela Wielkanocna roku C

J 21,1-19 1.     Kontekst Zmartwychwstanie Jezusa całkowicie zmienia rzeczywistość świata. Jednak uczniowie, doświadczając pogrążającej ich w smutku śmierci Jezusa, nie potrafią przyjąć z wiarą, iż ich Nauczyciel zwyciężył śmierć i żyje w chwale. Stąd...

0

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego roku C

Łk 1,26-38 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej...

0

II Niedziela Wielkanocna roku C, czyli Miłosierdzia Bożego

J 20,19-31 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....