Autor: PDDM

0

XVII Niedziela zwykła roku C

Łk 11,1-13 Kontekst Jezus podczas swojej wędrówki do Jerozolimy intensywnie formuje swoich uczniów. Poucza ich przy różnych okolicznościach, pojawiających się pytaniach, spotkaniach. Wskazał im praktyczny sposób realizacji przykazania miłości (Łk 10,25-37), wskazał na najważniejszą...

0

XVI Niedziela zwykła roku C

Łk 10,38-42 Kontekst Jezus wędruje w kierunku Jerozolimy. Jest to czas intensywnej formacji uczniów. Pytanie uczonego w Prawie przyczyniło się do poruszenia kwestii odniesień międzyludzkich, miłosierdzia i pomocy (Łk 10,25-37). Wędrujący Jezus jest Dobrym...

0

XV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,25-37 Kontekst Przypowieść Łukasza jest „Ewangelią w Ewangelii”, to znaczy, że streszcza w sobie historię zbawienia. Ukazuje dzieje człowieka i miłość Boga. Jednocześnie staje się wyzwaniem, zarówno dla uczonego w Prawie, jak i...

0

XIV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,1-12.17-20 Kontekst Jezus zmierza do Jerozolimy i przygotowuje uczniów do tego, co ma się tam wydarzyć. Uczeń ma uczestniczyć w losach Mistrza. Łukasz 9,1,1-6 opowiada o posłannictwie Dwunastu, wysłanych, aby głosić Królestwo i...

0

XIII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,51-62 Kontekst Jezus stopniowo przygotowuje swoich uczniów do wydarzeń, które mają nastąpić w Jerozolimie. Zapowiada odrzucenie, mękę i śmierć (Łk 9,22.44). Uczniom trudno jest to rozumieć i przyjąć. Skupiają się na niezwykłych czynach...

0

XII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,18-24 Kontekst Jezus nieustannie wędruje ze swoimi uczniami i uczennicami (Łk 8,1-3), naucza tłumy (Łk 8,4-18). Dokonują się liczne cuda (Łk 8,22-56). Posyła również swoich uczniów, aby głosili i uzdrawiali w Jego imię...

0

XI Niedziela zwykła roku C

Łk 7,36-8,3 Kontekst Opowiadanie o namaszczeniu Jezusa jest obecne u wszystkich 4 Ewangelistów (zob. Mt 26,6-13; Mk 14,3-9; Łk 7,36-50; J 12,1-8). Ale tylko Łukasz przedstawia je poza kontekstem przygotowań do męki Jezusa. Nawiązuje...

0

X Niedziela zwykła roku C

Łk 7,11-17 Kontekst Jezus zakończył „Mowę na równinie” (Łk 6,20-49), która rozciągała się prawdopodobnie w pobliżu Kafarnaum („osada pocieszenia”). Potem udał się do Kafarnaum, gdzie uzdrowił sługę setnika odznaczającego się niezwykłą wiarą (Łk 7,1-10). Jezus dalej...

0

IX Niedziela zwykła roku C

Łk 7,1 – 10 Kontekst Jezus rozpoczął swoje nauczanie. Jego aktywność dotyczy Galilei. Ale najczęściej przebywa w Kafarnaum. Jego nauczanie odnosi się przede wszystkim do Żydów. Pojawiają się jednak też poganie, co zapowiada uniwersalność...