0

I Niedziela Adwentu roku B

Mk 13,33-37 1.   Kontekst Jezus opuszcza świątynię. Cały 13 rozdział Marka będzie swoistą mową Jezusa, która będzie dotyczyła zburzenia świątyni i związanych z tym zagrożeń, jak i powtórnego przyjścia Syna Bożego. Są to rzeczywistości,...

0

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25,31-46 1.      Kontekst Nasz tekst Mt 25,31-46 stanowi trzecią (i ostatnią) przypowieść o królestwie Bożym i jego pełnym objawieniu się w związku z przyjściem Syna Człowieczego. Pierwsza przypowieść o pannach (25,1-13) ukazuje czas...

0

XXXIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 25,14-30 1.   Kontekst Mt 25 składa się z trzech przypowieści obrazujących królestwo niebieskie. Pierwsza przypowieść o pannach (25,1-13) ukazuje czas oczekiwania i wzywa Kościół do koncentracji na Tym, który ma przyjść, na Oblubieńcu....

0

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a 1. Kontekst Ziemskie życie Jezusa dobiega kresu. Skazany, podejmuje drogę krzyżową (Łk 23,26-32), a następnie zostaje ukrzyżowany. Wydarzenie rozgrywa się w miejscu „Czaszki” gdzie oprócz Jezusa ukrzyżowano również dwóch skazańców (Łk...

0

XXX Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,34-40 1. Kontekst Jezus jest w Jerozolimie. Przybywa tam jako pokorny Król, na osiołku, witany okrzykami tłumów (Mt 21,1-10); wyrzuca handlujących w świątyni (21,12-17). Przywódcy religijni są zaniepokojeni, chcą poznać kim On jest,...

0

XXIX Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,15-21 1. Kontekst Jezus znajduje się w Jerozolimie. Po uroczystym wkroczeniu do świętego miasta (Mt 21,1-11), Jezus dokonuje prorockiego gestu oczyszczenia świątyni (Mt 21,12-17). Uczeni, arcykapłani i próbują podważyć autorytet Jezusa: pytają Go...

0

XXVIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,1-14 1. Kontekst Jezus znajduje się w Jerozolimie. Po uroczystym wkroczeniu do świętego miasta (Mt 21,1-11), Jezus dokonuje prorockiego gestu oczyszczenia świątyni (Mt 21,12-17). Uczeni, arcykapłani i próbują podważyć autorytet Jezusa: pytają Go...

0

XXVII Niedziela Zwykła rok A

Mt 21,33-43 1. Kontekst Jezus jest już w Jerozolimie. Ewangelia pokazuje nam, że po chwalebnym przybyciu do świętego miasta (zob. Mt 21,1-11) pojawiają się problemy. Postać Jezusa jest bardzo wyrazista, a po znaku oczyszczenia...

0

XXVI Niedziela Zwykła rok A

Mt 21,18-32 1. Kontekst Jezus jest w Jerozolimie. Przybywa tam jako pokorny Król, na osiołku, witany okrzykami tłumów (Mt 21,1-10); wyrzuca handlujących w świątyni (21,12-17). Przywódcy religijni są zaniepokojeni, chcą poznać kim On jest,...