0

Boże Narodzenie – Pasterka

Łk 2,1-14 1. Kontekst Łukasz wprowadza nas w okoliczności narodzin Zbawiciela. Jako tło pojawiają się nam zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela (1,5-25), zwiastowanie narodzin Jezusa (1,26-38), wizyta Maryi u Elżbiety (1,39-45)i kantyk Maryi Magnificat (1,46-56)....

0

IV Niedziela Adwentu rok A

Mt 1,18-24 1. Kontekst Nasz fragment znajduje się na początku Ewangelii Mateusza, zaraz po rodowodzie Jezusa, który umieszcza Zbawiciela w kontekście ludzkich przodków i historii (1,1-17). W ten sposób, Bóg wchodzi w ludzką historię,...

0

III Niedziela Adwentu rok A

Mt 11,2-11 1. Kontekst Jedenasty rozdział Ewangeli według św. Mateusza odnosi się do czasu pełnej działalności apostolskiej Jezusa. Posiada on już swoich uczniów (10,1-4), naucza i uzdrawia (9,35nn). Ale rzeczywistym kontekstem naszego fragmentu będzie...

0

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Łk 1,26-38 1. Kontekst Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od Prologu (1,1-4). Autor wyjaśnia cel napisania swojego dzieła. Jest ono adresowane do tajemniczego Teofila („kochający Boga”). Każdy z nas jest adresatem słów tej Dobrej nowiny...

0

II Niedziela Adwentu rok A

Mt 3,1-12 1. Kontekst Bezpośrednio po ewangelii dzieciństwa, po wizycie mędrców, rzezi niewiniątek i pobycie św. Rodziny w Egipcie (Mt 2,1-21), ewnagelista wzmankuje o zatrzymaniu się i zamieszkaniu Jezusa z Maryją i Józefem w...

List papieża Franciszka do kapłanów

List Ojca świętego Franciszka do kapłanów z okazji 160. rocznicy śmierci świętego proboszcza z Ars. SMUTEK WDZIĘCZNOŚĆ ODWAGA UWIELBIENIE Do moich braci kapłanów. Drodzy Bracia, Wspominamy 160.rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, którego Pius...

Eucharystia jako sakrament jedności

Katecheza podczas audiencji generalnej 8 listopada 2000 1. «Sakrament pobożności, znak jedności, więź miłości!» To zdanie św. Augustyna z jego komentarza do Ewangelii św. Jana (In Iohannis Evangelium 26, 13) podejmuje i streszcza niezwykle trafnie...

Dążyć do prawdziwej świętości

Dążyć do prawdziwej świętości

Dążyć do prawdziwej świętości Medytacja Ojca Założyciela do Pobożnych Uczennic, 21 maja 1960.   Każdego ranka, kiedy celebruję Mszę Świętą, pamiętam o was wszystkich przy ołtarzu, abyśmy wszyscy razem ofiarowali Hostię świętą, Hostię wynagrodzenia....

Wielki Post czasem oczyszczenia

Wielki Post czasem oczyszczenia

WIELKI POST CZASEM OCZYSZCZENIA, 10.03.1965r. Medytacja do wspólnoty PDDM, Rzym, Via Portuense 739   Doszliśmy do czasu Wielkiego Postu. Czas Wielkiego Postu jest szczególnie przeznaczony dla naszego oczyszczenia, podobnie jak czas wielkanocny ma swój...