0

XIV Niedziela Zwykła rok A

Mt 11,25-30 1. Kontekst Początkowe określenie „w owym czasie” samo przez się rodzi pytanie o kontekst. Co się dzieje w tym czasie takiego, co rodzi w Jezusie tę spontaniczną modlitwę do Ojca? W misję...

0

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19 1. Kontekst Jezus przebywa w Galilei, w pobliżu Jeziora, naucza tłumy w przypowieściach (Mt 13), uzdrawia (Mt 14,34-36), rozmnaża chleb (Mt 14,13-21; 15,32-38). Jednak faryzeusze i saduceusze wciąż domagają się od Niego...

0

XII Niedziela Zwykła rok A

Mt 10,26-33 1. Kontekst Ewangelia według św. Mateusza składa się z pięciu wielkich mów Jezusa, zawierających Jego nauczanie o królestwie Bożym. Mateusz ukazuje nam Jezusa jako Nowego Mojżesza, a jego Ewangelia jest nową Torą...

0

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej rok A

J 3,16-18 1. Kontekst Fragment J 3,16-18 przynależy do większej całości J 2,12-3,21, która opisuje pobyt Jezusa w Jerozolimie i Jego pierwszą paschę. J 2,13 wyraźnie to podkreśla. Tam Jezus dokonuje znaku oczyszczenia świątyni...

0

Zesłanie Ducha Świętego rok A

J 20,19-23 1. Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest...

0

Wniebowstąpienie Pańskie rok A

Mt 28,16-20 1. Kontekst Jest to ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem w Ewangelii według Mateusza. Mt 28 składa się z 3 perykop: spotkanie kobiet ze Zmartwychwstałym i posłanie z orędziem prawdy i życia (28,1-10);...

0

VI Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,15-21 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany Mowami pożegnalnymi Jezusa. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

V Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,1-12 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

IV Niedziela Wielkanocna rok A

J 10,1-10 1. Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego...

0

III Niedziela Wielkanocna rok A

Łk 24,13-35 1. Kontekst Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem Zmartwychwstałym znajduje się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Odniesienie do...