Relikwie w Ełku

14 kwietnia 2013 r. do parafii pw. Św. Tomasza Apostoła w Ełku na Warmii wprowadzono relikwie bł. Jakuba Alberione, patrona ewangelizacji środkami społecznego przekazu, o co wcześniej zwrócił się do nas z prośbą Ks....

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 1. Kontekst J 20 rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Rozdział 19 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa, przygotowanym przez Józefa z Arymatei i Nikodema (19,38-42). Józef z odwagą poprosił Piłata o ciało...

Jubileusz s. M. Stanisławy

W II niedzielę Wielkanocy czyli niedzielę miłosierdzia w Charbielinie (diec. opolska), rodzinnej parafii s. M. Stanisławy Kamfonik mogłyśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. z okazji 25-lecia profesji zakonnej. S. M. Stanisławie towarzyszyła duża grupa...

0

Niedziela Palmowa rok A

Mt 21,1-11 1. Kontekst Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową (Mt 16,13-20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów na wydarzenie męki. Podczas drogi do Jerozolimy następują trzy zapowiedzi męki: pod Cezareą (Mt 16,21-23), po...

0

V Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 11,1-45 1. Kontekst Rozdziały 11 i 12 kończą pierwszą część Ewangelii Jana – Księgę Znaków. Wcześniejszy kontekst (10,22-42) uwypukla konflikt Jezusa z przywódcami ludu, co prowadzi do usiłowania zabicia Jezusa. Objawienie Ojca, szczególna...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 9,1-41 1. Kontekst Kontekstem poprzedzającym naszego tekstu jest nauczanie Jezusa w świątyni (por. 7,1-8,59), w czasie, którego toczy się niezmiernie ważna dyskusja na temat tożsamości Jezusa. Jezus potwierdza, że jest Światłością Świata (por....

0

III Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 4,5-42 1. Kontekst Czytany przez nas fragment Ewangelii Janowej opisuje spotkanie Jezusa z kobietą samarytańską (4,5-26), nauczanie Jezusa skierowane do swych uczniów (4,27-38) oraz opis nawrócenia mieszkańców Samarii (4,39-42). W kontekście wcześniejszym Jezus...

0

II Niedziela Wielkiego Postu rok A

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....

0

I Niedziela Wielkiego Postu rok A

Mt 4,1-11 1. Kontekst Kuszenie Jezusa następuje po chrzcie Jezusa w Jordanie (Mt 3,11-17). Tam Jezus został ogłoszony w uroczysty sposób jako umiłowany Syn Boży. Otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch Święty. I ten...