0

V Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,1-12 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

Spotkanie Rodziców

11 maja 2013 r. na Jasną Górę przybyły rodziny osób powołanych oraz członkowie wspólnot obejmujących modlitwą powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Była to już 50-ta, a więc jubileuszowa pielgrzymka. Zaprosiłyśmy także naszych rodziców,...

0

IV Niedziela Wielkanocna rok A – DOBREGO PASTERZA

J 10,1-10 1. Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego...

Doroczne spotkanie profesek

W dniach 26 – 28 kwietnia 2013 r. w Częstochowie odbyło się doroczne spotkanie sióstr profesek. Jego temat, „Miejcie żal za grzechy – droga komunii i pojednania” współbrzmiał z hasłem przedostatniego etapu przygotowania do...

0

III Niedziela Wielkanocna rok A

Łk 24,13-35 1. Kontekst Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem Zmartwychwstałym znajduje się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Odniesienie do...

Relikwie w Ełku

14 kwietnia 2013 r. do parafii pw. Św. Tomasza Apostoła w Ełku na Warmii wprowadzono relikwie bł. Jakuba Alberione, patrona ewangelizacji środkami społecznego przekazu, o co wcześniej zwrócił się do nas z prośbą Ks....

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 1. Kontekst J 20 rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Rozdział 19 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa, przygotowanym przez Józefa z Arymatei i Nikodema (19,38-42). Józef z odwagą poprosił Piłata o ciało...

Jubileusz s. M. Stanisławy

W II niedzielę Wielkanocy czyli niedzielę miłosierdzia w Charbielinie (diec. opolska), rodzinnej parafii s. M. Stanisławy Kamfonik mogłyśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. z okazji 25-lecia profesji zakonnej. S. M. Stanisławie towarzyszyła duża grupa...