0

III Niedziela Zwykła rok A

Mt 4,12-23 1. Kontekst Wzmianka o uwięzieniu Jana Chrzciciela odnosi nasz fragment do kontekstu wcześniejszego (Mt 3), do działalnośći Jana, chrztu Jezusa. W Mt 4,1-11 znajdujemy opowiadanie o pobycie Jezusa na pustyni i pokusach,...

0

II Niedziela Zwykła rok A

J 1,29-34 1. Kontekst Jan chrzci nad Jordanem. Jego działalność wywołuje tak wielkie poruszenie, że wybierają się do niego autorytety religijne: kapłani i lewici z Jerozolimy (1,19). Pytają się, czy jest on Mesjaszem, Eliaszem,...

0

Niedziela Chrztu Pańskiego rok A

Mt 3,13-17 1. Kontekst Fragment opisujący chrzest Jezusa znajduje się bezpośrednio po tekstach o Janie Chrzcicielu (3,1-12). Ostatnie wersety zawierające wypowiedź Jana odnoszą się właśnie do Tego, który miał przyjść (Mt 3,11-12): „Ja was...

0

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim rok A

PROLOG EWANGELII ŚW. JANA (J 1,1-18) 1. Kontekst Prolog, pełniąc programową funkcję w czwartej Ewangelii, wprowadza jej zasadnicze motywy doktrynalne. Ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcję objawicielską. Przedstawia konflikt wokół Jego...

0

Niedziela Świętej Rodziny rok A

Mt 2,13-15.19-23 1. Kontekst W Mt 2,1-12 czytamy o przybyciu do Jerozolimy mędrców ze Wschodu. Prowadzeni przez niezwykłą gwiazdę przychodzą na dwór Heroda, aby oddać pokłon królowi, który miał się tam narodzić. Szczerość i...

0

Boże Narodzenie – Msza w ciągu dnia

(J 1,1-18) 1. Kontekst Prolog, pełniąc programową funkcję w czwartej Ewangelii, wprowadza jej zasadnicze motywy doktrynalne. Ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcję objawicielską. Przedstawia konflikt wokół Jego osoby, rozdział między wierzącymi...

0

Boże Narodzenie – Msza o świcie

Łk 2,15-20 1. Kontekst Jest to dalszy ciąg opowiadania Łukasza o dobrej nowinie zwiastowanej pasterzom (2,8-14), którzy strzegli stad nocą. Anioł przekazał im wieść o narodzonym Zbawicielu, Mesjaszu, który jest ich Panem. Znakiem jest...

0

Boże Narodzenie – Pasterka

Łk 2,1-14 1. Kontekst Łukasz wprowadza nas w okoliczności narodzin Zbawiciela. Jako tło pojawiają się nam zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela (1,5-25), zwiastowanie narodzin Jezusa (1,26-38), wizyta Maryi u Elżbiety (1,39-45)i kantyk Maryi Magnificat (1,46-56)....

0

IV Niedziela Adwentu rok A

Mt 1,18-24 1. Kontekst Nasz fragment znajduje się na początku Ewangelii Mateusza, zaraz po rodowodzie Jezusa, który umieszcza Zbawiciela w kontekście ludzkich przodków i historii (1,1-17). W ten sposób, Bóg wchodzi w ludzką historię,...

0

III Niedziela Adwentu rok A

Mt 11,2-11 1. Kontekst Jedenasty rozdział Ewangeli według św. Mateusza odnosi się do czasu pełnej działalności apostolskiej Jezusa. Posiada on już swoich uczniów (10,1-4), naucza i uzdrawia (9,35nn). Ale rzeczywistym kontekstem naszego fragmentu będzie...