0

XXIV Niedziela Zwykła rok A

J 3,13-17 1. Kontekst Fragment J 3,13-17 przynależy do większej całości J 2,12-3,21, która opisuje pobyt Jezusa w Jerozolimie i Jego pierwszą paschę. J 2,13 wyraźnie to podkreśla. Tam Jezus dokonuje znaku oczyszczenia świątyni...

0

XXIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 18,15-20 1. Kontekst Mt 18,1-35 to czwarta mowa Jezusa, która dotyczy relacji we wspólnocie uczniów. Zostaje ona wprowadzona pytaniem uczniów: kto jest największy w królestwie niebieskim? (Mt 18,1). Jezus w odpowiedzi porusza szereg...

0

XXII Niedziela zwykła rok A

Mt 16,21-27 1. Kontekst Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową (Mt 16,16), Jezus wskazuje w jaki sposób zrealizuje swoją misję Mesjasza. Piotr i apostołowie oczekiwali objawienia się chwały Jezusa, politycznego zwycięstwa i ziemskiego...

0

XXI Niedziela Zwykła rok A

Mt 16,13-20 1. Kontekst Jezus przebywa w Galilei, w pobliżu Jeziora, naucza tłumy w przypowieściach (Mt 13), uzdrawia (Mt 14,34-36), rozmnaża chleb (Mt 14,13-21; 15,32-38). Jednak faryzeusze i saduceusze wciąż domagają się od Niego...

0

XX Niedziela Zwykła rok A

Mt 15,21-28 1. Kontekst Działalność Jezusa w Galilei spotyka się z niezrozumieniem, czego doświadcza od mieszkańców rodzinnego Nazaretu (13,54-58). Spotyka się także z nieustającą opozycją religijnych przywódców ludu (15,1nn). Wyprawa Jezusa w okolice Tyru...

0

XIX Niedziela Zwykła rok A

Mt 14,22-33 1. Kontekst Kontekstem bezpośrednio poprzedzającym czytaną przez nas perykopę jest opowiadanie o wizycie w Nazarecie i braku wiary jego mieszkańców w nauczanie Jezusa oraz historia męczeństwa Jana Chrzciciela, którą uczniowie Jana opowiadają...

0

XVIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 14,13-21 1. Kontekst Kontekstem bezpośrednio poprzedzającym czytaną przez nas perykopę jest opowiadanie o wizycie w Nazarecie i braku wiary jego mieszkańców w nauczanie Jezusa oraz historia męczeństwa Jana Chrzciciela, którą uczniowie Jana opowiadają...

0

XVII Niedziela Zwykła rok A

Mt 13,44-52 1. Kontekst Niemal cały rozdział trzynasty Mt (ww. 1-53) to „Mowa w przypowieściach” – centralna wśród pięciu wielkich mów Jezusa, zawartych w pierwszej Ewangelii. Mowa ta składa się z pięciu przypowieści o...

0

XVI Niedziela Zwykła rok A

Mt 13,24-43 1. Kontekst Niemal cały rozdział trzynasty Mt (ww. 1-53) to „Mowa w przypowieściach” – centralna wśród pięciu wielkich mów Jezusa, zawartych w pierwszej Ewangelii. Mowa ta składa się z pięciu przypowieści o...

0

XV Niedziela Zwykła rok A

Mt 13,1-23 1. Kontekst Niemal cały rozdział trzynasty Mt (ww. 1-53) to „Mowa w przypowieściach” – centralna wśród pięciu wielkich mów Jezusa, zawartych w pierwszej Ewangelii. Mowa ta składa się z pięciu przypowieści o...