0

XII Niedziela Zwykła roku B

Mk 4,35-41 1.   Kontekst Tak kończy się intensywny dzień Jezusa. Cały dzień nauczał w przypowieściach (zob. 4,1nn), aż do wieczora. To potwierdza wcześniejszy opis wzmożonego ruchu ludzi wokół Jezusa, kiedy nie mają czasu zjeść...

0

XI Niedziela Zwykła, rok B

Mk 4,26-34 Kontekst Jezus naucza w przypowieściach. W Mk 4,1-2 znajduje się wprowadzenie do nauczania w przypowieściach: „Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do...

0

X Niedziela Zwykła roku B

Mk 3,20-35 Kontekst W Mk 3 dowiadujemy się, że Jezus prowadzi intensywne życie apostolskie. Uzdrawia (3,1-6), naucza, tłumy cisną się do Nogo, złe duchy rozpoznają Jego tożsamość (3,7-12). Jezus modli się na górze i...

0

Niedziela Najświętszej Trójcy, rok B

 Mt 28,16-20 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi...

0

Zesłanie Ducha Świętego rok B

J 20,19-23 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B

Mk 16,15-20 Kontekst Nasz fragment to dłuższe zakończenie Ewangelii Marka. Pierwotny tekst kończył się w 16,8, informując o kobietach, które na wieść o zmartwychwstaniu zareagowały lękiem i milczeniem. Był to celowy zabieg Ewangelisty, który...

0

VI Niedziela Wielkanocy B

J 15,9-17 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam...

0

V Niedziela Wielkanocy

J 15,1-8 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

0

IV Niedziela Wielkanocy

J 10,11-18 Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego Święta...

0

III Niedziela Wielkanocy

Łk 24,35-48 Kontekst Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa uczniom w Jerozolimie się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Dalej Łukasz opisuje wizytę Piotra...