0

XXXII Niedziela zwykła roku B

Mk 12,38-44 Wiara, która oddaje wszystko 1.      Kontekst Jezus jest już w Jerozolimie. Ewangelia pokazuje nam, że po chwalebnym przybyciu do świętego miasta pojawiają się problemy. Postać Jezusa jest zbyt wyrazista, a po znaku...

0

Wspomnienie wszystkim wiernych zmarłych roku B

J 14,1-6 1.      Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

Wszystkich świętych roku B

Mt 5,1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo...

0

XXIX Niedziela zwykła roku B

Mk 10,35-45 1.      Kontekst Tekst znajduje się w Ewangelii Markowej, ale są również teksty paralelne: Mt 20,20-28 a Łk 18,31-34 zawiera jedynie trzecią zapowiedź męki. Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy (Mk 10,1). Podczas...

0

XXVIII Niedziela zwykła roku B

Mk 10,17-30 1.     Kontekst Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy (Mk 10,1). Podczas tej wędrówki następuje konfrontacja z faryzeuszami (Mk 10,2-9), która staje się możliwością do nauczania tłumów. Osobno Jezus przekazuje pouczenia swoim...

0

XXVII Niedziela zwykła roku B

Mk 10,2-16 1. Kontekst Rozpoczyna się nowy etap w działalności Jezusa. Kieruje swoje kroki w stronę Jerozolimy, zbliżając się ku terenom Judei. Nie wiemy jaką drogę Jezus obrał. Czy przechodził przez terytorium niegościnnej Samarii...

0

XXVI Niedziela zwykła roku B

Mk 9,38-43.45.47-48 1.     Kontekst Zaraz po drugiej zapowiedzi męki i pouczeń dotyczących pokory w relacjach wspólnotowych (Mk 9,30-37) pojawia się kwestia odniesień do osób spoza wspólnoty oraz zagrożeń wewnątrz wspólnoty. Jezus objawia swoją troskę...

0

XXV Niedziela zwykła roku B

Mk 9,30-37 1.     Kontekst Nie wystarczyła pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania (8,31nn). Jezus objawia swoją tożsamość Mesjasza cierpiącego, który jednak prowadzi do chwały, co objawił na Taborze (9,2nn). Jezus podczas dalszej, galilejskiej wędrówki formuje...

0

XXIV Niedziela zwykła roku B

Mk 8,27-35 1. Kontekst Jezus przebywa w Galilei, w pobliżu Jeziora, naucza tłumy, uzdrawia, rozmnaża chleb (Mk 8,1-10). Jednak faryzeusze i saduceusze wciąż domagają się od Niego znaku z nieba (Mk 8,11-13), co doprowadza...