0

XXIII Niedziela Zwykła roku B

Mk 7,31-37 1. Kontekst Działalność Jezusa w Galilei dotyka również terenów pogańskich. W Mk 5,1-20 Jezus nawiedza wschodnią stronę Jeziora Galilejskiego, uwalnia opętanego, ale nie zostaje tam przyjęty. Po konfrontacji z faryzeuszami i uczonymi...

0

XXII Niedziela Zwykła roku B

Mk 7,1-8.14-15.21-23 Kontekst Ewangelista Marek opisuje działalność Jezusa w Galilei. We wcześniejszym kontekście Jezus rozmnaża chleb i karmi zgłodniałe tłumy (6,30-44), podając im pokarm bez dodatkowych procedur i dbałość o przepisy rytualnej czystości. Następnie...

0

XX Niedziela Zwykła roku B

J 6,51-58   Kontekst Mowa Eucharystyczna, która tłumaczy znak rozmnożonego chleba ma otworzyć rozmówców Jezusa na tajemnicę Chleba życia (J 6,24-58). Jezus zadaje pytania o motywacje swoich rozmówców, aby doprowadzić ich do zrozumienia, że...

0

XIX Niedziela Zwykła roku B

J 6,41-51 Kontekst Po cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb (6,1-15), Jezus usuwa się na górę (6,15), nie przyjmując życzeń tłumów związanych z Jego ziemskim panowaniem. Uczniowie podczas przeprawiania się przez jezioro (6,16-21) doświadczają zmagań...

0

XVIII Niedziela Zwykła rok B

J 6,24-35 Kontekst Po cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb (6,1-15), Jezus usuwa się na górę (6,15), nie przyjmując życzeń tłumów związanych z Jego ziemskim panowaniem. Uczniowie podczas przeprawiania się przez jezioro (6,16-21) doświadczają zmagań...

0

XVII Niedziela Zwykła rok B

J 6,1-15 Kontekst Po tym, jak Jezus uzdrawia paralityka nad sadzawką owczą w Jerozolimie oraz po sporze z przywódcami ludu, jaki wówczas miał miejsce (J 5), akcja Czwartej Ewangelii znów powraca do Galilei. J...

0

XVI Niedziela Zwykła rok B

Mk 6,30-34 Kontekst W Mk 6,7-13 czytamy o rozesłaniu uczniów, którzy w imieniu Jezusa mają głosić w okolicy dobrą nowinę. Zadziwiająco, ewangelista odrywa się na chwilę od przedstawiania misji uczniów, a ukazuje jej przedziwne...

0

XV Niedziela Zwykła roku B

Mk 6,7-13 Kontekst Po nieprzyjęciu przez mieszkańców Nazaretu (Mk 6,1-6a), Jezus rusza, aby głosić gdzie indziej (6,6b). Jego misja staje się też udziałem Jego uczniów, powołanych Dwunastu (3,13-19). Stają się odtąd posłanymi, apostołami (por....

0

XIV Niedziela Zwykła roku B

Mk 6,1-6 Kontekst Po uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok (5,21-34) oraz wskrzeszeniu córeczki Jaira (5,35-43), Jezus udaje się do swojego rodzinnego miasta – Nazaretu. Tekst markowy odnosi się tu wyraźnie do wcześniejszej, cudotwórczej działalności...

0

XIII Niedziela Zwykła roku B

Mk 5,21-43 Kontekst To spotkanie znajduje się na początku działalności Jezusa, w Galilei. Opisują je wszyscy trzej synoptycy, Mateusz dość powściagliwie, w dziewięciu wersetach (Mt 9,18-26), Łukasz w siedemnastu (8,40-56), natomiast najbardziej ogólny i...