Pielgrzymka na Jasną Górę

3-go sierpnia wyruszy kolejna piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Jak zawsze zapraszamy do pielgrzymowania z nami, czyli z Rodziną Świętego Pawła, w GRUPIE NR 8 (TYMOTEUSZ). Można się zapisywać do 29 lipca...

0

XVI Niedziela zwykła roku C

Łk 10,38-42 Kontekst Jezus wędruje w kierunku Jerozolimy. Jest to czas intensywnej formacji uczniów. Pytanie uczonego w Prawie przyczyniło się do poruszenia kwestii odniesień międzyludzkich, miłosierdzia i pomocy (Łk 10,25-37). Wędrujący Jezus jest Dobrym...

0

XV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,25-37 Kontekst Przypowieść Łukasza jest „Ewangelią w Ewangelii”, to znaczy, że streszcza w sobie historię zbawienia. Ukazuje dzieje człowieka i miłość Boga. Jednocześnie staje się wyzwaniem, zarówno dla uczonego w Prawie, jak i...

Kolejny krok na drodze do beatyfikacji Matki Scholastyki

12 lipca 2012 przypada 115-ta rocznica urodzin Matki Scholastyki. Przy tej okazji pragniemy zawiadomić, że w czerwcu w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie odbył się Kongres konsultorów teologów, by wydać opinię odnośnie heroiczności cnót...

0

XIV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,1-12.17-20 Kontekst Jezus zmierza do Jerozolimy i przygotowuje uczniów do tego, co ma się tam wydarzyć. Uczeń ma uczestniczyć w losach Mistrza. Łukasz 9,1,1-6 opowiada o posłannictwie Dwunastu, wysłanych, aby głosić Królestwo i...

0

XIII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,51-62 Kontekst Jezus stopniowo przygotowuje swoich uczniów do wydarzeń, które mają nastąpić w Jerozolimie. Zapowiada odrzucenie, mękę i śmierć (Łk 9,22.44). Uczniom trudno jest to rozumieć i przyjąć. Skupiają się na niezwykłych czynach...

Zakończenie Kursu Muzyki Liturgicznej

W dniach 15-17.06.2012r. zakończyła się druga edycja Kursu Muzyki Liturgicznej. Dwunastu uczestników zakończyło cykl intensywnej formacji biblijno-liturgicznej i muzycznej (kurs odbył się w ramach dziewięciu zjazdów obejmujących ok. 180 godzin dydaktycznych). Uczestnicy wyrazili swą...

0

XII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,18-24 Kontekst Jezus nieustannie wędruje ze swoimi uczniami i uczennicami (Łk 8,1-3), naucza tłumy (Łk 8,4-18). Dokonują się liczne cuda (Łk 8,22-56). Posyła również swoich uczniów, aby głosili i uzdrawiali w Jego imię...

0

XI Niedziela zwykła roku C

Łk 7,36-8,3 Kontekst Opowiadanie o namaszczeniu Jezusa jest obecne u wszystkich 4 Ewangelistów (zob. Mt 26,6-13; Mk 14,3-9; Łk 7,36-50; J 12,1-8). Ale tylko Łukasz przedstawia je poza kontekstem przygotowań do męki Jezusa. Nawiązuje...

X Forum Rodziny Świętego Pawła

W dniach 07-10 czerwca 2012 r. odbyło się w Częstochowie, w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na Grabówce, X Forum Rodziny Świętego Pawła. Tematem spotkania było: „Rozeznawanie woli Bożej a kreatywna wierność charyzmatowi Rodziny...