0

XXIII Niedziela zwykła roku C

Łk 14,25-33 1.     Kontekst Podczas swojej wędrówki do Jerozolimy Jezus nie jest sam. Są z Nim uczniowie i uczennice (por. Łk 8,1-3) oraz wielki tłum. Ten tłum pojawia się od samego początku działalności Jezusa...

0

XXII Niedziela zwykła roku C

Łk 14,1.7-14 1.     Kontekst Jezus podczas swojej wędrówki do Jerozolimy został zaproszony na uroczysty posiłek szabatowy do domu przywódców faryzeuszów. Pojawia się tam człowiek chory na wodną puchlinę (Łk 14,2nn). Jezus stawia pytanie uczonym...

0

XXI Niedziela zwykła roku C

Łk 13,22-30 1.Kontekst Podczas wędrówki Jezusa do Jerozolimy ciągle powraca argument ostatecznego przeznaczenia człowieka . Jezus poucza o właściwej postawie ucznia, o wolności od dóbr (Łk 12,22nn), o czuwaniu (Łk 12,35nn), o byciu odrzuconym z...

II-gi etap przygotowania do 100-lecia

Dziś rozpoczął się… … II-gi etap przygotowania do 100-lecia fundacji Rodziny Świętego Pawła. 20 sierpnia obchodzimy rocznicę założenia Towarzystwa Świętego Pawła. Dzisiejszy dzień otwiera także drugi rok przygotowania do obchodów 100-lecia Rodziny Świętego Pawła....

0

XX Niedziela zwykła roku C

Łk 12,49-53 Kontekst Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza posiada szereg odniesień do właściwej postawy ucznia, ukierunkowanej na ostateczny cel i dobra wieczne. Jezus wskazuje, że nawet różne zagrożenia i niebezpieczeństwa nie mogą warunkować życia ucznia,...

Odnowienie profesji s. M. Barbary Milewicz

6-go sierpnia, w Święto Przemienia Pańskiego, s. M. Barbara Milewicz po raz kolejny odnowiła swoje śluby. Eucharystię odprawił Ks. Janusz Budyn, Proboszcz jej rodzinnej parafii w Korszach. W homilii podkreślił rolę modlitwy w życiu...

0

XIX Niedziela zwykła roku C

Łk 12,32-48 Kontekst Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza posiada szereg odniesień do właściwej postawy ucznia, ukierunkowanej na ostateczny cel i dobra wieczne. Jezus wskazuje, że nawet różne zagrożenia i niebezpieczeństwa nie mogą warunkować życia ucznia,...

0

XVIII Niedziela zwykła roku C

Łk 12,13-21 Kontekst Podczas wędrówki do Jerozolimy Jezus poucza zarówno tłumy, jak i swoich uczniów. Naśladowanie Jezusa wiąże się z wezwaniem do właściwej relacji do świata stworzonego i do dóbr. Łk 12 ukazuje nam...

0

XVII Niedziela zwykła roku C

Łk 11,1-13 Kontekst Jezus podczas swojej wędrówki do Jerozolimy intensywnie formuje swoich uczniów. Poucza ich przy różnych okolicznościach, pojawiających się pytaniach, spotkaniach. Wskazał im praktyczny sposób realizacji przykazania miłości (Łk 10,25-37), wskazał na najważniejszą...