0

Święto Chrztu Pańskiego – rok A

Mt 3,13-17 1. Kontekst Fragment opisujący chrzest Jezusa znajduje się bezpośrednio po tekstach o Janie Chrzcicielu (3,1-12). Ostatnie wersety zawierające wypowiedź Jana odnoszą się właśnie do Tego, który miał przyjść (Mt 3,11-12): „Ja was...

Lectio continua

Przypominamy o wznowieniu spotkań lectio continua Ewangelii św. Marka. Najbliższe spotkanie w środę 9 stycznia o godz. 19.30. A oto kilka zdjęć ze spotkania opłatkowego naszej wspólnoty:

0

Narodzenie Pańskie, msza o świcie

Łk 2,15-20 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem...

0

Narodzenie Pańskie, msza w nocy

MSZA W NOCY Łk 2,1-14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,...

0

IV Niedziela Adwentu roku A

Mt 1,18-24 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i...

0

III Niedziela Adwentu roku A

Mt 11,2-11 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie...

0

II Niedziela Adwentu roku A

Mt 3,1-12 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego...

26 XI 2012 w Olsztynie

26 listopada cała Rodzina św. Pawła przeżywała święto bł. Jakuba Alberionego naszego Założyciela. Wspólnota olsztyńska Uczennic Boskiego Mistrza razem z Przyjaciółmi Boskiego Mistrza przeżywała uroczystą Mszę Świętą w Katedrze pw. Świętego Jakuba. Msze Świętą...

Pożegnanie S. M. Beaty

Siostra Maria Beata (Henryka) Michalczyk urodziła się 13 października 1931 r. w Mikuliczach (aktualnie Ukraina) w rodzinie polskiej. I Komunię św. przyjęła w kościele Farnym we Włodzimierzu 16 czerwca 1938 r. z rąk ks....