0

Sympozjum

26 listopada Rodzina Świętego Pawła obchodziła święto bł. Jakuba Alberione – swojego założyciela. W tym roku obchody te były połączone z sympozjum naukowym dla uczczenia 40. rocznicy jego śmierci. Sympozjum „Apostolstwo paulińskie: źródła, wyzwania,...

0

Uroczystość Boskiego Mistrza

Jak przeżywałyśmy uroczystość Boskiego Mistrza w naszych wspólnotach? We wspólnocie warszawskiej do uroczystości przygotowywałyśmy się poprzez Triduum. Pierwszego dnia podczas Nieszporów ks. Stanisław Koniczek SSP ogólnie wprowadził nas w duchowość Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy...

0

IV Niedziela Wielkanocna roku C

J 10,27-30 Kontekst Perykopa J 10,27-30, która jest czytana w IV niedzielę Wielkanocy C, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego Święta Namiotów,...

0

III Niedziela Wielkanocna roku C

J 21,1-19 1.     Kontekst Zmartwychwstanie Jezusa całkowicie zmienia rzeczywistość świata. Jednak uczniowie, doświadczając pogrążającej ich w smutku śmierci Jezusa, nie potrafią przyjąć z wiarą, iż ich Nauczyciel zwyciężył śmierć i żyje w chwale. Stąd...

0

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego roku C

Łk 1,26-38 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej...

0

II Niedziela Wielkanocna roku C, czyli Miłosierdzia Bożego

J 20,19-31 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Palmowa roku C

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie… Łk 19,28-40 1.     Kontekst Jest to ostatni etap wędrówki Jezusa (Łk 9,51) z Galilei do Jerozolimy. Po uroczystym wyznaniu Piotra (Łk 9,20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów...

0

V Niedziela Wielkiego Postu roku C

J 8,1-11 Kontekst Perykopa J 8,1-11 przypomina styl Ewangelii Łukasza, szczególnie spotkanie Jezusa z grzeszną kobietą na uczcie u Szymona (Łk 7,36-50) oraz przypowieści o miłosierdziu Ojca (Łk 15,4-32). W Ewangelii Janowej fragment ten...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu roku C, Laetare

Łk 15,1-3.11-32 Kontekst Od Łk 9,51 Jezus rozpoczyna wędrówkę do Jerozolimy. W Jerozolimie ma się dokonać zbawienie człowieka, ogarnięcie wszystkich ludzi mocą Bożego miłosierdzia. Jezus w Ewangelii Łukasza staje się bliski dla wszystkich ubogich,...