Spotkanie Sióstr Przełożonych

Dnia 2 czerwca 2014 r. miało miejsce spotkanie sióstr Przełożonych i Ekonomek lokalnych wraz z siostrami z Zarządu prowincjalnego prowadzone przez siostrę Prowincjalną, s. M. Cecylię Wilk. Głównym tematem było przekazanie treści z Rady...

Śluby wieczyste s. M. Izabeli

Śluby wieczyste s. M. Izabeli

W niedzielę 18 maja 2014 roku s. M. Izabela Łapińska złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Uroczystość odbyła się w jej rodzinnej parafii św. Piotra i Pawła w Łapach. W pięknie...

Złoty jubileusz s. M. Tymotei

30 marca 2014 na Jasnej Górze s. M. Tymotea Pawlak celebrowała 50-lecie konsekracji zakonnej. W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem o. Józefa Płatka OSPPE uczestniczyli licznie zgromadzeni bracia i siostry z Rodziny Świętego Pawła. Wraz...

Podziękowania po pogrzebie s.M. Gabrieli

“Nie pytamy Cię, Panie, dlaczego nam ją zabrałeś, lecz dziękujemy Ci, ze nam ją dałeś”. Światłość wieczna niech jej świeci, gdzie królują wszyscy święci! W imieniu własnym i Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza pragnę podziękować...

Umiłowana Córka Boga

W dniach 17-21 lutego 2014 roku siostry z żeńskich zgromadzeń Rodziny Świętego Pawła poprowadziły szczególne spotkanie dla dziewcząt, zatytułowane “Umiłowana Córka Boga”. Rekolekcje odbyły się w Częstochowie, w Domu Modlitwy sióstr Uczennic Boskiego Mistrza....