0

VI Niedziela Wielkanocna roku C

J 14,23-29 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17). Przed...

0

V Niedziela Wielkanocna roku C

J 13,31-35 1.      Kontekst Od J 13 rozpoczyna się druga część Ewangelii Janowej, która wprowadza nas w tajemnicę chwały Jezusa i opowiada o zbliżającej się męce. Wszystko rozpoczyna się od opisu ostatniej wieczerzy, w...

0

Alleluja!

Kontemplujmy Jezusa zmartwychwstałego! Oto wasza droga. Za przykładem Jezusa Boskiego Mistrza przejść „przez wiele cierpień i pokus”, aby dojść do chwały. „Czyż Chrystus nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Łk 24,26)....

0

Wielki Piątek

„Całe życie Jezusa było męczeństwem” Apostolstwo cierpienia to cierpienie z Jezusem dla zbawienia dusz. Na tym świecie wszyscy dźwigają krzyż; są tacy, którzy wloką go; inni odpiłowują kawałek, aby był lżejszy; inni podnoszą go,...

0

Wielki Czwartek

W Eucharystii Jezus jest posłuszny kapłanowi. To kapłan wypowiada skuteczne „fiat” i Jezus staje się obecny na ołtarzu, pozwala się wystawiać, ponownie schować, idzie, chodzi, działa, zawsze będąc posłusznym temu, co Mu narzuca kapłan....

0

25-ta rocznica śmierci Matki Scholastyki

24-go marca (sobota) będziemy obchodzić 25-tą rocznicę odejścia do Domu Ojca naszej pierwszej Matki i Uczennicy Boskiego Mistrza: s. M. Scholastyki Rivata. Tego dnia w naszych wspólnotach lub tam gdzie jest taka możliwość razem...

0

Spotkanie Sióstr Profesek

Podczas dni formacyjnych, które miały miejsce w Warszawie w dniach 2-4 marca i w Częstochowie 9-11 marca 2012 r. zatrzymałyśmy się nad dwoma wymiarami naszego życia: ludzkim i charyzmatycznym. Wymiar ludzki omawiali: pan dr...

0

Srebrny jubileusz

10 lutego wspominamy dzień powstania naszego Zgromadzenia. W wigilię święta trzy nasze siostry odnowiły profesję zakonną a nazajutrz celebrowałyśmy srebrny jubileusz dwóch sióstr posługujących w zakrystii na Jasnej Górze: s. M. Jadwigi oraz s....