0

VI Niedziela zwykła rok A

Mt 5,17-37 1. Kontekst Ciąg dalszy Kazania na górze. Po Błogosławieństwach (Mt 5,1-12) oraz zadaniach uczniów (Mt 5,13-16), następuje wykład na temat Prawa. Zauważamy tu pięć części: Jezus a Prawo (5,17-20) oraz cztery Antytezy...

10 lutego

10 lutego świętowałyśmy 89-tą rocznicę narodzin Uczennic Boskiego Mistrza. Tego dnia w roku 1924 – we wspomnienie św. Scholastyki – na ręce Ojca Założyciela złożyła pierwszą profesję grupa sióstr, na czele których stanęła Urszula...

Nowe Postulantki

9-go lutego, w sobotę, gdy wspólnota Uczennic w Warszawie celebrowała Nieszpory, do postulatu przyjęte zostały: Wanda, Katarzyna i Renata. Pragnąc podzielić się ze wszystkimi swoją radością, napisały krótkie świadectwa. Wanda: Pan Jezus znajdzie drogę...

0

V Niedziela Zwykła rok A

Mt 5,13-16 1. Kontekst KAZANIE NA GÓRZE (Mt 5,1-7,29) stanowi pierwszą z pięciu obszernych mów, z których składa się Ewnagelia Mateusza. Jest to zbiór wypowiedzi Jezusa, które wypowiedział On przy różnych okazjach (por. paralelne...

Dzień życia konsekrowanego

Tego dnia nasz chór międzyzakonny wraz z alumnami seminarium Księży Pallotynów śpiewał pod batutą s. M. Dolores Nowak na uroczystej Eucharystii w warszawskiej Katedrze Św. Jana. Liturgii przewodniczył nasz pasterz, abp Kazimierz Nycz. Obecnym...

0

Święto Ofiarowania Pańskiego

Łk 2,22 – 40 1. Kontekst Na początku Ewangelii Łukasza znajduje się tzw. Ewangelia dzieciństwa (Łk 1-2), która zawiera w sobie teksty przygotowujące narodziny Jezusa (jak również Jego poprzednika Jana Chrzciciela). Rozdział drugi przedstawia...

0

IV Niedziela zwykła rok A

Mt 5,1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo...

W hołdzie Prymasowi

W każdą niedzielę o 9.00 w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie celebrowana jest Eucharystia transmitowana przez Polskie Radio. W niedzielę 27 stycznia 2013 roku zgromadzili się na niej siostry i bracia zakonni, z okazji...

Nawrócenie Świętego Pawła

Medytacja bł. Jakuba Alberionego na dzień Nawrócenia św. Pawła 1. Jedyne nawrócenie, jakie w ciągu roku liturgicznego obchodzi się szczególnie uroczyście, przypada 25 stycznia. Szaweł lub Paweł, wcześniej okrutny prześladowca, staje się gorliwym apostołem....

Srebrny Jubileusz

17-go stycznia o godz. 13.30 na Jasnej Górze, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, celebrowałyśmy Eucharystię, podczas której trzy nasze Siostry odnowiły swoje oddanie się Boskiemu Mistrzowi z okazji 25 lat konsekracji zakonnej. S....