X Forum Rodziny Świętego Pawła

W dniach 07-10 czerwca 2012 r. odbyło się w Częstochowie, w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na Grabówce, X Forum Rodziny Świętego Pawła. Tematem spotkania było: „Rozeznawanie woli Bożej a kreatywna wierność charyzmatowi Rodziny...

Lectio continua

Z inicjatywy studentów podyplomowego studium formacji biblijnej (PSFB) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studentów teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) oraz niezrzeszonych miłośników Pisma Świętego, trwają w Domu Prowincjalnym PDDM w Warszawie przy ul. Żytniej 11...

Śluby Wieczyste s. M. Anny i s. M. Michaeli

3-go czerwca, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, dwie nasze siostry: Anna i Michaela złożyły na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. M. Cecylii Wilk, swoją Profesję Wieczystą. Na uroczystości zebrali się siostry i bracia z Rodziny Świętego...

0

X Niedziela zwykła roku C

Łk 7,11-17 Kontekst Jezus zakończył „Mowę na równinie” (Łk 6,20-49), która rozciągała się prawdopodobnie w pobliżu Kafarnaum („osada pocieszenia”). Potem udał się do Kafarnaum, gdzie uzdrowił sługę setnika odznaczającego się niezwykłą wiarą (Łk 7,1-10). Jezus dalej...

0

IX Niedziela zwykła roku C

Łk 7,1 – 10 Kontekst Jezus rozpoczął swoje nauczanie. Jego aktywność dotyczy Galilei. Ale najczęściej przebywa w Kafarnaum. Jego nauczanie odnosi się przede wszystkim do Żydów. Pojawiają się jednak też poganie, co zapowiada uniwersalność...

Śluby Wieczyste s. M. Barbary

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasza Rodzina Świętego Pawła zgromadziła się w Pszowie na Śląsku. Towarzyszyliśmy tam s. M. Barbarze Roesner, składającej tego dnia Profesję Wieczystą na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. M. Cecylii Wilk....

0

Uroczystość Najświętszej Trójcy rok C

J 16,12-15 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

Warsztaty Chorału Gregoriańskiego

W dniach 12-14 maja 2012 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywały się Warsztaty Chorału Gregoriańskiego – “Średniowiecze znanie i nie znane”. Zostały one przygotowane przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii, którego Kuratorem jest ks. dr...