0

Spotkanie współpracowników Rodziny Świętego Pawła

W dniach 1-3 czerwca 2018 w Częstochowie miało miejsce spotkanie Stowarzyszenia Współpracowników Rodziny Świętego Pawła, była to również okazja do radości z okazji 100-lecia istnienia stowarzyszenia współpracowników. W pierwszy dzień s. Paula Warpechowska PDDM,...

0

Spotkanie Przełożonych Prowincjalnych w Rzymie

W dniach 26 do 30 kwietnia, w Rzymie, odbyło się spotkanie  Przełożonych Prowincjalnych Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na temat: „Ku nowemu projektowi”. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, w krypcie bazyliki Królowej Apostołów, której przewodniczył...

0

Spotkanie sióstr w Warszawie

Gdzie jesteśmy? Czego pragniemy? Jak możemy być darem – dla siebie nawzajem i dla innych?    Takie pytania zadawałyśmy sobie podczas Spotkania Formacyjnego, które miało miejsce w Warszawie. Siostry z różnych wspólnot naszej polskiej...

0

Tydzień Biblijny

Od 15 do 21 kwietnia przeżywamy  X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Tegoroczny Tydzień Biblijny rozpoczyna się w niedzielę 15 kwietnia....

0

Biblia dla Prezydenta

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego delegacja Rodziny Świętego Pawła, którą tworzyli s. Magdalena Suszek PDDM, s. Agnieszka Łukasik SFP, s. Mirosława Koprucha FSP oraz ks. Bogusław Zeman SSP uczestniczyła we Mszy...

2

Wielkanoc – życzenia

  Nadzieja, rozpalona w nas przez Słowo Boże pomaga nam przyjąć postawę ufności w obliczu śmierci: Jezus ukazał nam bowiem, że nie jest ona ostatnim słowem, ale przemienia nas miłosierna miłość Ojca i sprawia,...

0

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła

W naszym domu w Warszawie z 1 na 2 marca gościliśmy peregrynującą po kraju kopię XVI-wiecznej figury św.Michała Archanioła z włoskiego Gargano. Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w roku...

0

Odznaczenie „Lumen Mundi” dla s. Maristelli Sienickiej.

Abp Stanisław Budzik wręczył odznaczenie Lumen Mundi s. Maristelli Sienickiej. Siostra Architekt znana jest z realizacji wielu projektów wnętrz sakralnych w Polsce. W uznaniu ewangelicznej postawy, trafnie ilustrującej Ojca Świętego Franciszka, iż ” wiara mieszka...