Wieczyste TAK

6 lutego 2022 roku, w niedzielę poprzedzającą nasze Święto początków, czyli rocznicę naszej fundacji, jako Prowincja Polska Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przeżywałyśmy radość ze złożenia ślubów wieczystych s. M. Renaty Grudzińskiej. S. M. Renata...

Dzień Życia Konsekrowanego

Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2022 r. Życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jego Kościołowi...

50 lat na Jasnej Górze

„Wielu Łask Bożych Kochane Siostry! I Opieki Pani Jasnogórskiej ,której tak wiernie służycie. Jesteście Niesamowite!!” „Kochamy Was kochane siostrzyczki Boskiego Mistrza za dar powołania pod opieką Maryi Najświętszej Mateczki Jasnogórskiej Królowej!” „Kochane Siostry dziękuję...

Niedziela Bożego Słowa

“Biblia, będąc Pismem Świętym, mówi o Chrystusie i ogłasza Go jako tego, który musi przejść przez cierpienie, aby wejść do chwały. Nie jakaś pojedyncza część Biblii, ale wszystkie jej Księgi mówią o Nim. Bez...

W posłudze Zgromadzeniu

W uroczystość Objawienia Pańskiego s. M. Micaela Monetti, Przełożona Generalna mianowała cztery nasze siostry na radne prowincjalne w posłudze naszej polskiej prowincji. Zostały nimi s. M. Klara Błauż, s. Anna Maria Kurek, s. M....

Betlejemska noc!

Bóg zszedł na ziemię, aby człowieka unieść ze sobą w niebo. Niech tajemnica betlejemskiej nocy – pełnej zdumienia, zadziwienia, i Obecności, stanie się dla każdego z nas drogą do odkrywania Boga w tym, co...

Mandat Przełożonej Prowincjalnej

„Pośród nas, uczennic Jezusa Mistrza, władza służy komunii, aby w konkretny i wymagający sposób przeżywać razem posłuszeństwo Boskiemu Mistrzowi, poprzez słuchanie Słowa Bożego odczytywanego w codzienności. Władza i posłuszeństwo są znakiem jedynego ojcostwa pochodzącego...

Alberione w Toruniu

26 listopada 2021 roku przeżywaliśmy 50. rocznicę przejścia naszego Założyciela, bł. Jakuba Alberionego, do domu Ojca. W naszych wspólnotach świętowaliśmy tego dnia liturgiczne święto ks. Alberionego. Tam, gdzie było to możliwe, zebraliśmy się wspólnie...

Prefacje adwentowe

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia....

50 lat u Ojca!

26 listopada obchodzimy święto bł. Jakuba Alberionego, Założyciela Rodziny świętego Pawła. W tym roku przypada 50. rocznica jego śmierci, przejścia do domu Ojca. Czego uczy nas bł. Jakub? Swoim przykładem życia uczy nas głębokiej...