Autor: s. Judyta Pudełko PDDM

0

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 9,1-41 1. Kontekst Kontekstem poprzedzającym naszego tekstu jest nauczanie Jezusa w świątyni (por. 7,1-8,59), w czasie, którego toczy się niezmiernie ważna dyskusja na temat tożsamości Jezusa. Jezus potwierdza, że jest Światłością Świata (por....

0

III Niedziela wielkiego Postu rok A

Prezentujemy lectio divina przygotowane przez ks. Mirosława Stanisława Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL Jana Pawła II. Tekst pochodzi z portalu Szkoły Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej: sfd.kuria.lublin.pl Czytany przez nas fragment opisuje spotkanie Jezusa...

0

II Niedziela Wielkiego Postu rok A

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....

0

I Niedziela Wielkiego Postu rok A

Mt 4,1-11 1. Kontekst Kuszenie Jezusa następuje po chrzcie Jezusa w Jordanie (Mt 3,11-17). Tam Jezus został ogłoszony w uroczysty sposób jako umiłowany Syn Boży. Otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch Święty. I ten...

0

VIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 6,34-34 1. Kontekst Tekst Mt 6,24-34 znajduje się w kontekście Kazania na Górze, które Jezus jako Nowy Mojżesz wygłosił wobec swoich uczniów (Mt 5-7). Perykopę tę poprzedza nauka Jezusa i jałmużnie, modlitwie, poście...

0

VII Niedziela Zwykła rok A

Mt 5,38-48 1. Kontekst Kazanie na górze (Mt 5-7), a ściślej antytezy rozpoczęte w Mt 5,21, które obrazują Jezusowe rozumienie i wypełnienie Prawa. Po czterech pierwszych antytezach (piąte przykazanie, szóste przykazanie, rozwód i przysięga),...

0

VI Niedziela Zwykła rok A

Mt 5,17-37 1. Kontekst Ciąg dalszy Kazania na górze. Po Błogosławieństwach (Mt 5,1-12) oraz zadaniach uczniów (Mt 5,13-16), następuje wykład na temat Prawa. Zauważamy tu pięć części: Jezus a Prawo (5,17-20) oraz cztery Antytezy...

0

V Niedziela Zwykła rok A

Mt 5,13-16 1. Kontekst KAZANIE NA GÓRZE (Mt 5,1-7,29) stanowi pierwszą z pięciu obszernych mów, z których składa się Ewnagelia Mateusza. Jest to zbiór wypowiedzi Jezusa, które wypowiedział On przy różnych okazjach (por. paralelne...

0

Święto Ofiarowania Pańskiego

Łk 2,22 – 40 1. Kontekst Na początku Ewangelii Łukasza znajduje się tzw. Ewangelia dzieciństwa (Łk 1-2), która zawiera w sobie teksty przygotowujące narodziny Jezusa (jak również Jego poprzednika Jana Chrzciciela). Rozdział drugi przedstawia...

0

III Niedziela Zwykła rok A

Mt 4,12-23 1. Kontekst Wzmianka o uwięzieniu Jana Chrzciciela odnosi nasz fragment do kontekstu wcześniejszego (Mt 3), do działalnośći Jana, chrztu Jezusa. W Mt 4,1-11 znajdujemy opowiadanie o pobycie Jezusa na pustyni i pokusach,...