Autor: s. Judyta Pudełko PDDM

0

Zesłanie Ducha Świętego rok A

J 20,19-23 1. Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest...

0

Wniebowstąpienie Pańskie rok A

Mt 28,16-20 1. Kontekst Jest to ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem w Ewangelii według Mateusza. Mt 28 składa się z 3 perykop: spotkanie kobiet ze Zmartwychwstałym i posłanie z orędziem prawdy i życia (28,1-10);...

0

VI Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,15-21 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany Mowami pożegnalnymi Jezusa. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

V Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,1-12 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

IV Niedziela Wielkanocna rok A

J 10,1-10 1. Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego...

0

III Niedziela Wielkanocna rok A

Łk 24,13-35 1. Kontekst Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem Zmartwychwstałym znajduje się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Odniesienie do...

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 1. Kontekst J 20 rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Rozdział 19 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa, przygotowanym przez Józefa z Arymatei i Nikodema (19,38-42). Józef z odwagą poprosił Piłata o ciało...

0

Niedziela Męki Pańskiej rok A

Mt 21,1-11 1. Kontekst Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową (Mt 16,13-20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów na wydarzenie męki. Podczas drogi do Jerozolimy następują trzy zapowiedzi męki: pod Cezareą (Mt 16,21-23), po...

0

V Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 11,1-45 1. Kontekst Rozdziały 11 i 12 kończą pierwszą część Ewangelii Jana – Księgę Znaków. Wcześniejszy kontekst (10,22-42) uwypukla konflikt Jezusa z przywódcami ludu, co prowadzi do usiłowania zabicia Jezusa. Objawienie Ojca, szczególna...