Autor: s. Judyta Pudełko PDDM

0

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

PROLOG EWANGELII ŚW. JANA (J 1,1-18)   1.      Kontekst Prolog, pełniąc programową funkcję w czwartej Ewangelii, wprowadza jej zasadnicze motywy doktrynalne. Ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcję objawicielską. Przedstawia konflikt wokół...

0

Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2,22 – 40 1. Kontekst Na początku Ewangelii Łukasza znajduje się tzw. Ewangelia dzieciństwa (Łk 1-2), która zawiera w sobie teksty przygotowujące narodziny Jezusa (jak również Jego poprzednika Jana Chrzciciela). Rozdział drugi przedstawia...

0

IV Niedziela Adwentu roku B

Łk 1,26-38 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej...

0

III Niedziela Adwentu roku B

J 1,6-8.19-28 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby...

0

II Niedziela Adwentu roku B

Mk 1,1-8 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla...

0

I Niedziela Adwentu roku B

Mk 13,33-37 1.   Kontekst Jezus opuszcza świątynię. Cały 13 rozdział Marka będzie swoistą mową Jezusa, która będzie dotyczyła zburzenia świątyni i związanych z tym zagrożeń, jak i powtórnego przyjścia Syna Bożego. Są to rzeczywistości,...

0

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25,31-46 1.      Kontekst Nasz tekst Mt 25,31-46 stanowi trzecią (i ostatnią) przypowieść o królestwie Bożym i jego pełnym objawieniu się w związku z przyjściem Syna Człowieczego. Pierwsza przypowieść o pannach (25,1-13) ukazuje czas...

0

XXXIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 25,14-30 1.   Kontekst Mt 25 składa się z trzech przypowieści obrazujących królestwo niebieskie. Pierwsza przypowieść o pannach (25,1-13) ukazuje czas oczekiwania i wzywa Kościół do koncentracji na Tym, który ma przyjść, na Oblubieńcu....

0

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a 1. Kontekst Ziemskie życie Jezusa dobiega kresu. Skazany, podejmuje drogę krzyżową (Łk 23,26-32), a następnie zostaje ukrzyżowany. Wydarzenie rozgrywa się w miejscu „Czaszki” gdzie oprócz Jezusa ukrzyżowano również dwóch skazańców (Łk...