Autor: PDDM

0

Niedziela Palmowa rok A

Mt 21,1-11 1. Kontekst Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową (Mt 16,13-20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów na wydarzenie męki. Podczas drogi do Jerozolimy następują trzy zapowiedzi męki: pod Cezareą (Mt 16,21-23), po...

0

V Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 11,1-45 1. Kontekst Rozdziały 11 i 12 kończą pierwszą część Ewangelii Jana – Księgę Znaków. Wcześniejszy kontekst (10,22-42) uwypukla konflikt Jezusa z przywódcami ludu, co prowadzi do usiłowania zabicia Jezusa. Objawienie Ojca, szczególna...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 9,1-41 1. Kontekst Kontekstem poprzedzającym naszego tekstu jest nauczanie Jezusa w świątyni (por. 7,1-8,59), w czasie, którego toczy się niezmiernie ważna dyskusja na temat tożsamości Jezusa. Jezus potwierdza, że jest Światłością Świata (por....

0

III Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 4,5-42 1. Kontekst Czytany przez nas fragment Ewangelii Janowej opisuje spotkanie Jezusa z kobietą samarytańską (4,5-26), nauczanie Jezusa skierowane do swych uczniów (4,27-38) oraz opis nawrócenia mieszkańców Samarii (4,39-42). W kontekście wcześniejszym Jezus...

0

II Niedziela Wielkiego Postu rok A

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....

0

I Niedziela Wielkiego Postu rok A

Mt 4,1-11 1. Kontekst Kuszenie Jezusa następuje po chrzcie Jezusa w Jordanie (Mt 3,11-17). Tam Jezus został ogłoszony w uroczysty sposób jako umiłowany Syn Boży. Otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch Święty. I ten...

0

VIII Niedziela zwykła Rok A

Mt 6,34-34 1. Kontekst Tekst Mt 6,24-34 znajduje się w kontekście Kazania na Górze, które Jezus jako Nowy Mojżesz wygłosił wobec swoich uczniów (Mt 5-7). Perykopę tę poprzedza nauka Jezusa i jałmużnie, modlitwie, poście...

0

VII Niedziela zwykła rok A

Mt 5,38-48 1. Kontekst Kazanie na górze (Mt 5-7), a ściślej antytezy rozpoczęte w Mt 5,21, które obrazują Jezusowe rozumienie i wypełnienie Prawa. Po czterech pierwszych antytezach (piąte przykazanie, szóste przykazanie, rozwód i przysięga),...

0

VI Niedziela zwykła rok A

Mt 5,17-37 1. Kontekst Ciąg dalszy Kazania na górze. Po Błogosławieństwach (Mt 5,1-12) oraz zadaniach uczniów (Mt 5,13-16), następuje wykład na temat Prawa. Zauważamy tu pięć części: Jezus a Prawo (5,17-20) oraz cztery Antytezy...

0

V Niedziela Zwykła rok A

Mt 5,13-16 1. Kontekst KAZANIE NA GÓRZE (Mt 5,1-7,29) stanowi pierwszą z pięciu obszernych mów, z których składa się Ewnagelia Mateusza. Jest to zbiór wypowiedzi Jezusa, które wypowiedział On przy różnych okazjach (por. paralelne...