0

Biblia dla Prezydenta

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego delegacja Rodziny Świętego Pawła, którą tworzyli s. Magdalena Suszek PDDM, s. Agnieszka Łukasik SFP, s. Mirosława Koprucha FSP oraz ks. Bogusław Zeman SSP uczestniczyła we Mszy...

2

Wielkanoc – życzenia

  Nadzieja, rozpalona w nas przez Słowo Boże pomaga nam przyjąć postawę ufności w obliczu śmierci: Jezus ukazał nam bowiem, że nie jest ona ostatnim słowem, ale przemienia nas miłosierna miłość Ojca i sprawia,...

0

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła

W naszym domu w Warszawie z 1 na 2 marca gościliśmy peregrynującą po kraju kopię XVI-wiecznej figury św.Michała Archanioła z włoskiego Gargano. Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w roku...

0

Odznaczenie „Lumen Mundi” dla s. Maristelli Sienickiej.

Abp Stanisław Budzik wręczył odznaczenie Lumen Mundi s. Maristelli Sienickiej. Siostra Architekt znana jest z realizacji wielu projektów wnętrz sakralnych w Polsce. W uznaniu ewangelicznej postawy, trafnie ilustrującej Ojca Świętego Franciszka, iż ” wiara mieszka...

0

Na chwałę Trójcy Przenajświętrzej…

…która konsekrowała mnie przez chrzest, a teraz wzywa do naśladowania bardziej z bliska Jezusa Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, jako Jego uczennica ofiaruję się całkowicie Bogu..   Dziś siostry juniorystki: s. M....

0

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Ojcze, który w Twoim Synu dałeś nam pełnię Twojego Słowa i Twego daru, spraw abyśmy odczuli potrzebę nawrócenia się do Ciebie i przylgnięcia całą duszą do Ewangelii, tak abyśmy naszym życiem głosili wątpiącym i...

0

Niecodzienni goście na Grabówce

Tradycją jest iż diakonie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu przed święceniami przyjeżdżają do Częstochowy na modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Pragną zawierzyć swoje życie kapłańskie opiece Matki Bożej. Przy tej okazji odwiedzają różne zgromadzenia zakonne...

0

Na drugim brzegu „Jeziora Galilejskiego”

Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, a więc na początku Adwentu, mała wspólnota ośmiu naszych sióstr zgromadziła się na dorocznych rekolekcjach. W pięknej, zimowej aurze, ks. Mariusz Krawiec z Towarzystwa św. Pawła, przełożony...