Tag: radne generalne

Wizytacja generalna

W dniach 11-31 marca 2024 roku polska prowincja Sióstr Uczennic Boskiego Mistrzaprzeżywała wizytację siostrzaną. Siostry z zarządu generalnego: s. M. Lucia Filosa i s. M. Louise O’Rourke były przedstawicielkami matki generalnej s. M. Bernatitty...

Radne Generalne

17 maja 2017 roku 9. Kapituła Generalna wybrała Radną Generalną na sześcioletnią kadencję (2017–2023) następujące siostry: S. M. Lidię Awoki urodziła się w Arapongas – w stanie Parana (Brazylia) 1 sierpnia 1959 r. Wstąpiła do Uczennic...