Prowadzący

SONY DSCS. mgr Dolores Nowak PDDM

(Monika Nowak), ur. w 1974 w Warszawie, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W latach 2002-2008 studiowała w Instytucie Muzykologii KUL, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów (na VI semestrze) przebywała na stypendium naukowym w Katolickim Uniwersytecie w Róžomberku (Słowacja), na Wydziale Pedagogiki, ucząc się wykonawstwa chorału gregoriańskiego pod kier. J. Bednarikovej. W IM KUL ukończyła specjalizację z chironomii gregoriańskiej. Pracę magisterską pt. Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II napisała w Katedrze Monodii Liturgicznej pod kier. ks. prof. dra hab. I. Pawlaka. Została ona wydana w postaci książkowej pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo Polihymnia w Lublinie w 2008 r.
Wraz z s. Justyną Marią Bujalską była redaktorką muzycznego opracowania hymnów brewiarzowych wydanych pt. Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory.
Wygłaszała prelekcje podczas Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych w Lublinie i trzykrotnie w Warszawie oraz na Międzyzakonnym Studium dla Junioratu w Warszawie. W dn. 21-22.11.2008 r. brała udział w dyskusji panelowej podczas Ogólnopolskiego Sympozjum „Św. Paweł i Jego Dzieło”, zorganizowanego przez Instytut Teologii Duchowości KUL i Rodzinę Świętego Pawła w ramach XXXIII Dni Duchowości. Podczas Sympozjum Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL, które odbywało się w Gnieźnie w dn. 11-13.10.2013 r., wygłosiła referat pt. „Hymny w Oficjum za zmarłych po Soborze Watykańskim II”.
W 2010 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie Studium Chórmistrzowskie prowadzone przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2011 prowadziła chór akademicki w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. W latach 2009-2010 śpiewała w scholi gregoriańskiej prowadzonej przez Michała Sławeckiego w Warszawie. W 2010 r. zorganizowała i do dziś prowadzi Kurs Muzyki Liturgicznej, którego kolejne edycje od roku akademickiego 2011/2012 weszły w ramy Centrum Liturgiczno-Biblijnego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela.
Od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a od 2013 r. członkiem Zarządu i sekretarzem tegoż Stowarzyszenia. Od 2011 r. weszła w skład Zespołu Redakcyjnego rocznika Katedry Monodii Liturgicznej IM KUL Jana Pawła II pt.: „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”.


MariaS. mgr Maria Bujalska PDDM

(Justyna Bujalska), ur. w 1975 roku w Warszawie, członkini Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Muzykologii KUL (2009). W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu AM w Bydgoszczy. Od 2010 roku jest asystentem dyrygenta i prowadzi zajęcia z emisji głosu w Jasnogórskim Chórze Chłopięco-Męskim Pueri Claromontani w Częstochowie. Od 2014 r. pracuje w Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Częstochowie.

Zajmuje się również redakcją muzyczną. Wraz z s. Dolores Nowak była redaktorką muzycznego opracowania hymnów brewiarzowych pt.: Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory (Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, 2012). Współpracowała także w wydaniu Karmelitańskiego Śpiewnika Liturgicznego Chcę widzieć Boga (Flos Carmeli, 2014).


Ks. PozniakKs. dr hab. Grzegorz Poźniak

ur. w 1971 r. w Głubczycach (Polska). Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für die katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) oraz odbył stypendium naukowe w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej (doktorat w zakresie nauk teologicznych). W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie (habilitacja w zakresie nauk teologicznych). W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił drugi doktorat na podstawie pracy Firma organmistrzowska z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach (doktorat w zakresie nauk humanistycznych). Od 2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz jako referent ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 2002-2013 pełnił funkcję duszpasterza muzyków kościelnych diecezji opolskiej. Od 2006 r. jest dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie organów piszczałkowych oraz Prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. Zainteresowania badawcze: muzyka liturgiczna, prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, organoznawstwo, historia budownictwa organowego na Śląsku, popularna muzyka religijna. Jest redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz dwóch płytowych serii wydawniczych Organy Śląska Opolskiego i Musica Silesiae. Jako chórmistrz chóru męskiego Wyższego Seminarium Duchownego nagrał trzy płyty CD oraz prowadził koncerty oratoryjne.


Judyta 2015S. dr Judyta Pudełko PDDM

(Jolanta Pudełko), ur. w 1974 roku w Krakowie, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006). W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa 2007) oraz kilkunastu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.


ks. P. WalendzikKs. dr Piotr Waleńdzik

liturgista (PWTW), diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej

.

.


SONY DSCMgr Tatiana Trojanowska

muzykolog (KUL), studentka Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wykładowca w Studium Organistowskim w Siedlcach

.

.


p.MagdalenaMgr sztuki Magdalena Własnowolska

absolwentka Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
słuchaczka Podyplomowego Studium Emisji Głosu, logopeda

.

.


WPÓŁPRACOWALI Z NAMI:


SONY DSCbp dr Józef Górzyński

liturgista (PWTW), obecnie metropolita Archidiecezji Warmińskiej

 

 


SONY DSCKs. prof. dr hab. Piotr Wiśniewski

muzykolog (UKSW)

 

.


ks.prof.PawlakKs. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

muzykolog (KUL)