Organizatorzy

pddm

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza

 

Wieczysta Adoracja Eucharystyczna i życie liturgią Kościoła są źródłem misji Zgromadzenia. Wyraża się ona m.in. w trosce o formację liturgiczną i artystyczną, aby wspólnota chrześcijańska żyła, modliła się i celebrowała liturgię z godnością i w poczuciu piękna, a przez to osiągnęła pełną komunię z Bogiem, innymi ludźmi i całym stworzeniem. W odpowiedzi na to zadanie organizujemy kursy Muzyki Liturgicznej.


 pwtPapieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 

Jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Oferuje studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie i doktoranckie.