Kontakt, opłaty, zapisy

Informacji o kursie udziela i wypełnione karty zgłoszenia przyjmuje:

SONY DSCS. M. Dolores Nowak
tel. 513 016 774
e-mail: kml.pddm@gmail.com
adres pocztowy: ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa

Karta zgłoszenia do pobrania: karta_zgloszenia_2015-2016

(w przypadku trudności z otwarciem pliku, prosimy wysłać maila na adres kml.pddm@gmail.com)


CAŁKOWITY KOSZT KURSU – 900 zł (włącznie z przedpłatą)

Formy płatności: jednorazowo lub w dowolnych ratach, gotówką na miejscu lub przelewem na konto:
PROWINCJA SIÓSTR UCZENNIC BOSKIEGO MISTRZA, BANK PEKAO S. A. XIII O. W WARSZAWIE 86 1240 2034 1111 0010 0392 1271, z dopiskiem „Kurs Muzyki Liturgicznej”

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW KURSU następuje w momencie uiszczenia PRZEDPŁATY w wysokości 150 zł do 11.10.2015 r. na wyżej podane konto.

 UWAGA!!!

Organizatorzy zastrzegają sobie PRAWO ODWOŁANIA KURSU (ze zwrotem przedpłaty) w przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 osób.