Audio

Oto materiał nagrany na ostatnim zjeździe poprzedniej edycji Kursu. Można się z niego dowiedzieć jak śpiewamy, czego się uczymy i w jaki sposób się modlimy.


Zjazd wielkopostny: utwór wielogłosowy Krzyżu Święty autorstwa Adrianny Szmyt, wykonany na zakończenie liturgii.

Krzyżu Święty


Wielogłosowa wersja znanej kolędy Mizerna cicha – wykonana na styczniowym zjeździe.

Mizerna cicha


Kolejny przykład wykorzystania hymnu brewiarzowego na liturgii eucharystycznej. Na ostatnim zjeździe Kursu nasza schola wykonała śpiew na wejście czerpiąc ze zbioru “Wybrane Hymny na Jutrznię i Nieszpory”. Zaśpiewaliśmy Hymn na I i II Nieszpory Uroczystości Najświętszej Trójcy. Muzyka i harmonizacja: ks. prof Ireneusz Pawlak.

O Boże w Trójcy niepojęty


Na majowym zjeździe (V Niedziela Wielkanocna), podczas obrzędu komunii świętej zaśpiewaliśmy hymn brewiarzowy z nieszporów okresu wielkanocnego. Melodia pochodzi z wydanego przez nas zbioru “Wybrane hymny na jutrznię i nieszpory”. Autorem melodii jest ks. Zdzisław Bernat, harmonizacji natomiast ks. Ireneusz Pawlak. Melodia łatwa do nauczenia; postaraliśmy się, by tekst był wyświetlony dla wiernych, którzy chętnie włączyli się w śpiew. Polecamy zbiór “Hymnów” wszystkim organistom!

Na świętej uczcie Baranka


Ewangelie pierwszej części okresu wielkanocnego opowiadają o spotkaniach uczniów ze Zmartwychwstałym. Co dzieje się potem w Liturgii Słowa? Jaką tajemnicę przekazuje chrześcijanom ten czas przygotowania do Pięćdziesiątnicy?

Okres wielkanocny II


Chrystus jako Baranek Paschalny. S. dr Judyta Pudełko opowiada o starotestamentalnych korzeniach Triduum Paschalnego – fragment wykładu z kwietniowego zjazdu kursu muzyki liturgicznej.

Baranek Paschalny


Jak Biblia wyraża istotę postu? Jakie motywy skłaniają człowieka do postu i w czym on się przejawia? Oto fragment biblijnego wykładu s. dr Judyty Pudełko na marcowym zjeździe kursu muzyki liturgicznej…

Post w Biblii


Wielki Post w Liturgii – to był temat naszego marcowego zjazdu. A jednym z muzycznych owoców naszej pracy jest trzygłosowa aklamacja przed Ewangelią, autorstwa ks. prof I. Pawlaka.

Chwała Tobie


Zjazd w lutym w znacznej części poświęcony był muzyce gregoriańskiej. S. M. Dolores Nowak przygotowała wykład oraz prezentację na temat notacji gregoriańskich, a ks. prof. Ireneusz Pawlak część wykładu poświęcił na omówienie znaczenia tradycji śpiewu gregoriańskiego. Na Mszy świętej modliliśmy się gregoriańskim utworem “Ubi Caritas”.

Ubi Caritas


Istnieje kilka poziomów przeżywania muzyki: zmysłowy, emocjonalny, intelektualny, metafizyczny… Na którym z tych poziomów przeżywamy hip-hop, na którym fugę, a na którym muzykę liturgiczną? Co o tym decyduje?

Poziomy przeżywania muzyki. Fragment wykładu ks. prof. Ireneusza Pawlaka


Oto przykład łatwej do wykonania monodycznej kompozycji z akompaniamentem organowym. Autor: J. Gelinaeu SJ. Pieśń wykonaliśmy na uwielbienie w uroczystość Chrztu Pańskiego. Wierni chętnie włączyli się w śpiew refrenu. Dyrygowała nami s. M. Dolores Nowak pddm. Nagranie pochodzi ze styczniowego zjazdu.

Pieśń na uwielbienie


Pieśń na wejście w uroczystość Chrztu Pańskiego. Jest to jedna z propozycji zamieszczonych w śpiewniku “Wybrane hymny na jutrznię i nieszpory”. Hymn brewiarzowy ze specjalnie skomponowaną melodią autorstwa Mieczysława Mazurka, teologiczny tekst zawierający istotę tego święta. Śpiewnik można nabyć w Centrach Liturgicznych sióstr Uczennic Boskiego Mistrza lub pisząc na adres kml.pddm@gmail.com. Szczegółowe informacje o śpiewniku na www.pddm.pl

Chrzest Pański- pieśń na wejście


Fragment wykładu ks. dr Piotra Walendzika na styczniowym zjeździe KML: jaki wpływ na kształt liturgii miał edykt mediolański, który sprawił, że chrześcijanie zamienili miejsce celebracji z własnych mieszkań na bazyliki?

Formacja liturgiczna


S. dr Judyta Pudełko tłumaczy na kursie muzyki liturgicznej znaczenie Ewangelii z 17-go grudnia o rodowodzie Jezusa.

Rodowód Jezusa


Nagranie jednego z utworów, pochodzące z próby przed dzisiejszą Eucharystią kończącą trzeci zjazd kursu.