Jubileusz

We wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (20.08), Rodzina Świętego Pawła na całym świecie rozpoczęła trzyletni okres przygotowań do jubileuszu 100-lecia swojego istnienia, który będzie uroczyście obchodzony w 2014 roku. Czas ten będzie wypełniony modlitwą i refleksją nad dotychczasowymi dziejami Rodziny oraz rozeznawaniem woli Bożej co do wyzwań, jakie Bóg stawia przed nią we współczesnym świecie.

Dokładnie 20 sierpnia 1914 roku do rodzącej się Szkoły Małego Robotnika bł. Jakub Alberione przyjął pierwszych kandydatów. W ten sposób konkretnych kształtów zaczęło nabierać dzieło, do którego Bóg natchnął młodego Jakuba podczas nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu na przełomie wieków XIX i XX. Do końca życia ks. Alberione powołał do istnienia pięć zgromadzeń zakonnych, cztery instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenie wiernych świeckich, tworzące Rodzinę Świętego Pawła, a także liczne dzieła apostolskie, zwłaszcza na polu katolickich mediów w służbie Ewangelii.

Logo jubileuszu

Logo jubileuszu

LICZBA „100”: jakby wschodziła nad Słowem Bożym. Przywołuje w ten sposób jutrzenkę, która zrodziła się w nocy między dwoma wiekami (31 grudnia 1900), kiedy bł. Jakub Alberione przed Najświętszym Sakramentem doznał wewnętrznego oświecenia, które zaowocowało fundacją Rodziny Świętego Pawła (por. AD 13).

1914-2014: sto lat przeobfitego bogactwa łask darowanego Rodzinie Świętego Pawła przez Pana (por. AD 4).

KSIĘGA: przypomina o świetle dotyczącym wielkiego bogactwa, którego Pan chciał udzielić Rodzinie Świętego Pawła, wzywając ją do rozpowszechniania Ewangelii (por. AD 136).

RODZINA ŚWIĘTEGO PAWŁA: zapuściła korzenie w Świętej Księdze, z niej czerpie pożywienie. Błogosławiony Jakub Alberione podkreślał: „Pierwszą troską Rodziny Świętego Pawła będzie świętość życia, drugą świętość doktryny” (AD 90).

Rodzina Świętego Pawła przeniknięta przewyższającą wszystko nauką Chrystusa jest świętym Pawłem żyjącym dzisiaj, kolejnym jego listem, który wszyscy mogą przeczytać (por. 2 Kor 3, 2-3).

Spontanicznie rodzi się modlitwa:
„Żyj, Pawle! I pomnażaj apostołów dobra, którzy przez słowo i pióro dadzą poznać Jezusa. Niech Jezus będzie wysławiany przez wszystkie ludy jako Droga, Prawda i Życie” (bł. Jakub Alberione).