Kategoria: Zgromadzenie

Nowa siostra magister

21 października 2014 na wydziale teologii ogólnej Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie s. M. Wioletta Trzepizur, obroniła pracę magisterską zatytułowaną: “Ubóstwo jako droga rozwoju duchowego w wybranych pismach błogosławionego ks. Jakuba Alberionego”. Treść pracy oparta...

s. Emmanuela

7 lipca o godzinie 23.00, podobnie jak w Ewangelii (por. Mt 25,6-7), przybył Oblubieniec około północy do szpitala św. Barbary w Częstochowie, aby przyjąć do Siebie S. M. EMMANUELĘ (BOŻENĘ WITCZAK) Pogrzeb odbył się...

Spotkanie Sióstr Przełożonych

Dnia 2 czerwca 2014 r. miało miejsce spotkanie sióstr Przełożonych i Ekonomek lokalnych wraz z siostrami z Zarządu prowincjalnego prowadzone przez siostrę Prowincjalną, s. M. Cecylię Wilk. Głównym tematem było przekazanie treści z Rady...

Śluby wieczyste s. M. Izabeli

Śluby wieczyste s. M. Izabeli

W niedzielę 18 maja 2014 roku s. M. Izabela Łapińska złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Uroczystość odbyła się w jej rodzinnej parafii św. Piotra i Pawła w Łapach. W pięknie...

Złoty jubileusz s. M. Tymotei

30 marca 2014 na Jasnej Górze s. M. Tymotea Pawlak celebrowała 50-lecie konsekracji zakonnej. W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem o. Józefa Płatka OSPPE uczestniczyli licznie zgromadzeni bracia i siostry z Rodziny Świętego Pawła. Wraz...

Podziękowania po pogrzebie s.M. Gabrieli

“Nie pytamy Cię, Panie, dlaczego nam ją zabrałeś, lecz dziękujemy Ci, ze nam ją dałeś”. Światłość wieczna niech jej świeci, gdzie królują wszyscy święci! W imieniu własnym i Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza pragnę podziękować...

Wspomnienie o s. M. Gabrieli Kubeckiej

21 lutego 2014 roku w szpitalu w Lublinie Pan wezwał na swoje Gody weselne s. M. Gabrielę Kubecką. Pogrzeb w środę 26 lutego w Warszawie… Kiedy podczas dzisiejszej liturgii czytaliśmy słowa z Ewangelii: «.....

90 lat Zgromadzenia PDDM

10 lutego 2014 roku minęło 90 lat od dnia, w którym bł. ks. Jakub Alberione powołał do istnienia zgromadzenie Uczennic Boskiego Mistrza. We wspólnocie warszawskiej dzień ten celebrowałyśmy uroczyście, goszcząc w naszym domu JE...

Wstąpienie do nowicjatu

8-go lutego 2014 roku w Rzymie, wstąpiły do nowicjatu w zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza trzy postulantki pochodzące z Polski: Katarzyna Pińkowska, Renata Grudzińska i Wanda Liszewska. S. M. Regina Cesarato, Przełożonaa Generalna, przewodniczyła...

Zmarła s. M. Bogusława

15 stycznia 2014 r. w szpitalu w Częstochowie Pan wezwał na Gody weselne naszą siostrę, s. M. Bogusławę Józefę Sołtys. Urodziła się 18 marca 1930 r. w Dysie k/Lublina.Wstąpiła do Zgromadzenia 2 września 1950...