Warszawa

WARSZAWA – Dom Prowincjalny,
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa
0-22/ 636 29 73
e-mail: wawa@pddm.pl

WARSZAWA – Centrum Apostolstwa Liturgicznego
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa
tel. 0-22/ 636 26 77
e-mail: calwawa@pddm.pl