Kategoria: Lectio Divina

0

Narodzenie Pańskie, msza o świcie

Łk 2,15-20 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem...

0

Narodzenie Pańskie, msza w nocy

MSZA W NOCY Łk 2,1-14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,...

0

IV Niedziela Adwentu roku A

Mt 1,18-24 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i...

0

III Niedziela Adwentu roku A

Mt 11,2-11 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie...

0

II Niedziela Adwentu roku A

Mt 3,1-12 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego...

0

I Niedziela Adwentu roku A

Mt 24,37-44 1.    Kontekst Rozdziały 24-25 Ewangelii Mateusza to mowa eschatologiczna Jezusa. Podejmuje On w niej tematykę zburzenia Jerozolimy i Jego ponownego przyjścia. Dla Żydów rzeczywistość zburzenia świątyni stanowiła tak straszną katastrofę, że uczniowie...

0

XXXIII Niedziela zwykła roku C

Łk 21,5-19 Kontekst Podobnie jak to miało miejsce w zeszłą niedzielę, Jezus jest w Jerozolimie, gdzie nie ustają dyskusje z przeciwnikami (20,1-8; 20,20-26; 20,27-40), ale i sam Jezus nie szczędzi im słów wyrzutu (20,9-19;...

0

XXXII Niedziela zwykła roku C

Łk 20,27-38 Kontekst Jezus przybywa do Jerozolimy, aby tam oddać swoje życie za zbawienie świata. Następuje tryumfalna wjazd do świętego miasta. Od razu wzbudza kontrowersje (19,29-40); płacze nad zatwardziałością mieszkańców (19,41-44); wyrzuca przekupniów (19,45-48),...