Category: Lectio Divina

door 0

XXI Niedziela zwykła roku C

Łk 13,22-30 1.Kontekst Podczas wędrówki Jezusa do Jerozolimy ciągle powraca argument ostatecznego przeznaczenia człowieka . Jezus poucza o właściwej postawie ucznia, o wolności od dóbr (Łk 12,22nn), o czuwaniu (Łk 12,35nn), o byciu odrzuconym z...

by Soreen D 0

XX Niedziela zwykła roku C

Łk 12,49-53 Kontekst Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza posiada szereg odniesień do właściwej postawy ucznia, ukierunkowanej na ostateczny cel i dobra wieczne. Jezus wskazuje, że nawet różne zagrożenia i niebezpieczeństwa nie mogą warunkować życia ucznia,...

tibetansheep_crienglish 0

XIX Niedziela zwykła roku C

Łk 12,32-48 Kontekst Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza posiada szereg odniesień do właściwej postawy ucznia, ukierunkowanej na ostateczny cel i dobra wieczne. Jezus wskazuje, że nawet różne zagrożenia i niebezpieczeństwa nie mogą warunkować życia ucznia,...

XXV_Niedziela_Zwykła_rok_A 0

XVIII Niedziela zwykła roku C

Łk 12,13-21 Kontekst Podczas wędrówki do Jerozolimy Jezus poucza zarówno tłumy, jak i swoich uczniów. Naśladowanie Jezusa wiąże się z wezwaniem do właściwej relacji do świata stworzonego i do dóbr. Łk 12 ukazuje nam...

skuteczna-modlitwa 0

XVII Niedziela zwykła roku C

Łk 11,1-13 Kontekst Jezus podczas swojej wędrówki do Jerozolimy intensywnie formuje swoich uczniów. Poucza ich przy różnych okolicznościach, pojawiających się pytaniach, spotkaniach. Wskazał im praktyczny sposób realizacji przykazania miłości (Łk 10,25-37), wskazał na najważniejszą...

marta&maria 0

XVI Niedziela zwykła roku C

Łk 10,38-42 Kontekst Jezus wędruje w kierunku Jerozolimy. Jest to czas intensywnej formacji uczniów. Pytanie uczonego w Prawie przyczyniło się do poruszenia kwestii odniesień międzyludzkich, miłosierdzia i pomocy (Łk 10,25-37). Wędrujący Jezus jest Dobrym...

rembrandt-samariter-07993 0

XV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,25-37 Kontekst Przypowieść Łukasza jest „Ewangelią w Ewangelii”, to znaczy, że streszcza w sobie historię zbawienia. Ukazuje dzieje człowieka i miłość Boga. Jednocześnie staje się wyzwaniem, zarówno dla uczonego w Prawie, jak i...

snopki 0

XIV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,1-12.17-20 Kontekst Jezus zmierza do Jerozolimy i przygotowuje uczniów do tego, co ma się tam wydarzyć. Uczeń ma uczestniczyć w losach Mistrza. Łukasz 9,1,1-6 opowiada o posłannictwie Dwunastu, wysłanych, aby głosić Królestwo i...

droga 0

XIII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,51-62 Kontekst Jezus stopniowo przygotowuje swoich uczniów do wydarzeń, które mają nastąpić w Jerozolimie. Zapowiada odrzucenie, mękę i śmierć (Łk 9,22.44). Uczniom trudno jest to rozumieć i przyjąć. Skupiają się na niezwykłych czynach...

by Lima Pix 0

XII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,18-24 Kontekst Jezus nieustannie wędruje ze swoimi uczniami i uczennicami (Łk 8,1-3), naucza tłumy (Łk 8,4-18). Dokonują się liczne cuda (Łk 8,22-56). Posyła również swoich uczniów, aby głosili i uzdrawiali w Jego imię...