Category: Lectio Divina

droga 0

XIII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,51-62 Kontekst Jezus stopniowo przygotowuje swoich uczniów do wydarzeń, które mają nastąpić w Jerozolimie. Zapowiada odrzucenie, mękę i śmierć (Łk 9,22.44). Uczniom trudno jest to rozumieć i przyjąć. Skupiają się na niezwykłych czynach...

by Lima Pix 0

XII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,18-24 Kontekst Jezus nieustannie wędruje ze swoimi uczniami i uczennicami (Łk 8,1-3), naucza tłumy (Łk 8,4-18). Dokonują się liczne cuda (Łk 8,22-56). Posyła również swoich uczniów, aby głosili i uzdrawiali w Jego imię...

Jezus-i-jawnogrzesznica-Rubens-700x352 0

XI Niedziela zwykła roku C

Łk 7,36-8,3 Kontekst Opowiadanie o namaszczeniu Jezusa jest obecne u wszystkich 4 Ewangelistów (zob. Mt 26,6-13; Mk 14,3-9; Łk 7,36-50; J 12,1-8). Ale tylko Łukasz przedstawia je poza kontekstem przygotowań do męki Jezusa. Nawiązuje...

wskrzeszenie 0

X Niedziela zwykła roku C

Łk 7,11-17 Kontekst Jezus zakończył „Mowę na równinie” (Łk 6,20-49), która rozciągała się prawdopodobnie w pobliżu Kafarnaum („osada pocieszenia”). Potem udał się do Kafarnaum, gdzie uzdrowił sługę setnika odznaczającego się niezwykłą wiarą (Łk 7,1-10). Jezus dalej...

Centurione.600px 0

IX Niedziela zwykła roku C

Łk 7,1 – 10 Kontekst Jezus rozpoczął swoje nauczanie. Jego aktywność dotyczy Galilei. Ale najczęściej przebywa w Kafarnaum. Jego nauczanie odnosi się przede wszystkim do Żydów. Pojawiają się jednak też poganie, co zapowiada uniwersalność...

Trojca_Swieta 0

Uroczystość Najświętszej Trójcy rok C

J 16,12-15 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

duch 0

Zesłanie Ducha Świętego

J 20,19-23 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

wniebowst 0

Wniebowstąpienie Pańskie

Łk 24,46-53 Kontekst Przekaz o wniebowstąpieniu Jezusa stanowi zakończenie Ewangelii Łukaszowej. Łukasz 24 zawiera cenne przekazy mówiące o zmartwychwstaniu Jezusa i o spotkaniach z uczniami. Najpierw pojawiają się kobiety, które zastają pusty grób i...