Świadkowie ukrzyżowania

Krzyz Swietego Pawla sierpien 2013Na końcach poprzecznej belki krzyża widnieją wizerunki Maryi i św. Jana Ewangelisty. Na ich obliczach nie widać cierpienia, nie opłakują Ukrzyżowanego, lecz zwróceni do siebie, wyciągają ku sobie dłoń w geście wzajemnego przyjęcia. Ich wzrok spotyka się przez Jezusa, centralną postać obrazu. Takie przedstawienie grupy krzyża obrazuje przyjęcie przez Maryję i św. Jana testamentu Jezusa zawartego w Ewangelii według św. Jana 19, 26-27: «Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: „Kobieto, oto Twój syn“. Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie».

Krzyz Swietego Pawla sierpien 2013Gesty Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty są też nawiązaniem do przedstawień typu Deesis (gr. błaganie), gdzie wpodobnie postaci apostołów, świętych ojców, męczenników i innych.

Rodzina Świętego Pawła oddana pod opiekę Królowej Apostołów, czci Ją jako Mistrzynię współpracy z Bogiem w dziele odkupienia. Ona przygotowała Hostię i nowego Kapłana, Jezusa, i złożyła Go Ojcu w ofierze. Na mocy decyzji umierającego Syna przyjęła Jego uczniów za swoje dzieci i otoczyła ich macierzyńską opieką, stając się przewodniczką na drodze uchrystusowienia.


UKRZYŻOWANY

WCIELENIE

ŚWIADKOWIE

ŻYCIE PAWŁA

ZESŁANIE DUCHA ŚW.