Rozeznanie drogi życia

Zapraszamy osoby, rozeznające swoje powołanie na comiesięczne dni skupienia, w każdą czwartą niedzielę miesiąca.
Kontakt:

s. M. Paulina Kurek
e-mail: siostrapd@gmail.com
tel. 785 482 409