Powołanie utkane na miarę – wywiad

Powołanie utkane na miarę

Rozmowa z s. Violettą Tarką PDDM o nowej inicjatywie pod hasłem: „Powołanie utkane na miarę”.

„Powołanie utkane na miarę” – co oznacza ta intrygująca nazwa?

Jako Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza mamy w charyzmacie – oprócz misji eucharystycznej i liturgicznej – także misję kapłańską, która polega na trosce o powołania do kapłaństwa. Ta troska obecna jest w sercu każdej z nas, a wyraża się najpierw poprzez modlitwę przed Najświętszym Sakramentem wypraszającą powołania do kapłaństwa, następnie towarzyszenie modlitwą tym, którzy odpowiedzieli na głos powołania i tym, którzy już odeszli do wieczności. Oprócz modlitwy mamy też wiele konkretnych zadań, którymi wyrażamy naszą troskę o kapłanów. Posługujemy w domach dla kapłanów emerytów – w Polsce jesteśmy obecne w Lublinie i Świdnicy. Troszczymy się o piękno sprawowanej liturgii poprzez projektowanie wystroju kaplic i kościołów, poprzez muzykę liturgiczną, poprzez projektowanie paramentów i szat liturgicznych, szycie ubioru kapłańskiego. I to projektowanie i szycie nie jest tylko zwykłą pracą. Podczas szycia modlimy się za tego, kto będzie nosił ten ubiór, aby dobrze wypełniał swoje powołanie i osiągnął świętość, głosząc słowo Boże z mocą i sprawując liturgię i aby Pan Bóg strzegł go od wszelkiego zła. Owa szata jest więc nie tylko materiałem, ale jest utkana dodatkowo modlitwą i wyproszoną łaską dla osoby, która będzie ją nosiła. Jest ona w pewnym sensie zbroją potrzebną kapłanowi do walki o zbawienie dusz. 

Ta szczególna misja zaczęła się, kiedy nasz założyciel bł. ks. Jakub Alberione w pierwszych latach istnienia zgromadzenia wysyłał do wszystkich proboszczów we Włoszech ulotkę o naszej wspólnocie zakonnej z prośbą, aby proboszczowie przysyłali kandydatki, które modliłyby się w intencji posługi kapłańskiej przed Jezusem Eucharystycznym. Ważne, by „umiały kochać i służyć Jezusowi Eucharystycznemu obecnemu w kapłanach” – podkreślał nasz Założyciel. Nasze szycie zatem to wyraz miłości do Jezusa obecnego w kapłanach.

Ostatnio wspólnota Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza nawiązała współpracę z Dyrekcją Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych. Dlaczego wybór padł na tę instytucję?

Między innymi dlatego, że Dyrekcja Krajowa PDM sąsiaduje z naszym domem zakonnym w Warszawie i od wielu lat łączą nas serdeczne relacje. Oprócz tego, bardzo bliska naszemu charyzmatowi jest akcja Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła Adoptuj Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS), który wspiera kleryków w krajach misyjnych. Nasza wspólnota zakonna postanowiła zatem wesprzeć duchowo i materialnie seminarzystów na kontynentach misyjnych, przyłączając się do działalności PDPA.

Co siostrom daje współpraca na rzecz misji?

Na pewno ożywienie i radość. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie zrobić coś z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, czyli dla Ojca Świętego Franciszka, któremu bardzo zależy, aby Kościół w krajach misyjnych się rozwijał i miał dużo miejscowych powołań. Rozbudzamy swojego ducha misyjnego poprzez modlitwę i wsparcie materialne w postaci 1% zysku ze sprzedaży koszul kapłańskich i komży na formację kleryków z Madagaskaru i Peru. Akcja będzie trwać przez rok, począwszy od Niedzieli Dobrego Pasterza – Światowego Dnia Modlitw o Powołania.

Cieszymy się też, że dzięki tej akcji sprzedaż szat i paramentów liturgicznych w Centrach Apostolstwa Liturgicznego nabierze wymiaru misyjnego. 

Jak bł. Jakub Alberione postrzegał misje ad gentes?

Ks. Jakub Alberione jest założycielem rodziny zakonnej, której częścią jest nasze zgromadzenie. Patronem tej rodziny jest św. Paweł Apostoł. Tę rodzinę tworzy kilka zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich oraz Stowarzyszenie Współpracowników Paulińskich – Towarzystwo Świętego Pawła, Siostry Świętego Pawła, Siostry Jezusa Dobrego Pasterza, Instytut Królowej Apostołów dla Powołań (siostry apostolinki), Instytut Matki Bożej Zwiastowania (dla kobiet), Instytut Archanioła Gabriela (dla mężczyzn), Instytut Świętej Rodziny (dla rodzin). 

Wiadomo, że św. Paweł był niestrudzonym misjonarzem i za chlubę poczytywał sobie głosić Jezusa tam, gdzie jeszcze nikt Go nie głosił. Chciał dotrzeć z Ewangelią aż po krańce ziemi. Jego kredo życiowe „Biada mi, gdym nie głosił Ewangelii” jest mocno akcentowane w nauczaniu i pismach naszego Założyciela. Dlatego ks. Alberione powołał m.in. Towarzystwo Świętego Pawła zwane paulistami. Celem zgromadzenia jest głoszenie Ewangelii poprzez środki społecznego przekazu, aby słowo Boże docierało wszędzie i do każdego. My, Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, mamy za zadanie w tej Rodzinie św. Pawła modlić się za wszystkich naszych współbraci, którzy podejmują dzieła ewangelizacyjne. Mamy być jak korzeń wielkiego drzewa, czerpiący życiodajne soki z Eucharystii i wypraszać u stóp Jezusa wszelkie łaski dla całej paulińskiej rodziny, dla Kościoła i świata.

Jak można rozumieć stwierdzenie, że powołanie kapłańskie jest zrodzone w sercu Jezusa?

Powołanie jest łaską, darem niczym niezasłużonym. Czasem nam się wydaje, że to my wybieramy życie zakonne, ale w rzeczywistości to Jezus pierwszy wybiera osobę, którą pragnie mieć przy sobie i nią się posługiwać. To On daje natchnienie do odpowiedzi na głos powołania, np. do życia w kapłaństwie. Chrystus rodzi kapłana, aby ten Go uobecniał na ziemi w sakramentach, a szczególnie w sakramencie Eucharystii, aby przekazywał ludziom Jego miłość, przebaczenie, życie.

Gdybyśmy mogli chwilę pomarzyć, to proszę dokończyć zdanie: Za kilka lat Kościół misyjny…

…będzie jeszcze piękniejszy i pełen Ducha Świętego, i pomoże nam zwłaszcza u nas, w Europie, obudzić się do nowego zrywu, by głosić Jezusa Zmartwychwstałego, by być Jego świadkami. Niech Jezus stanie się naszą Drogą, Prawdą i Życiem. 

Rozmawiał ks. Maciej Będziński

 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.

PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych, a także pomaga w budowie i wyposażeniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach.

W dniu 1 października 2013 r. – we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji – rozpoczęła się ogólnopolska akcja AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów, która trwa do dzisiaj. 

Kolejną akcją jest Misyjny Bukiet. Kierujemy ją do wszystkich, którzy chcą dzielić się swoim szczęściem z innymi – nowożeńców, jubilatów i neoprezbiterów. Zamiast kwiatów ich goście przynoszą dar modlitwy i drobną ofiarę na rzecz misji i utrzymanie seminarzystów w krajach misyjnych.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje także bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyżyk – pamiątkę bierzmowania. Ma on na co dzień przypominać o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary. Złotówka ze sprzedaży każdego krzyżyka jest przeznaczona na fundusz wspierający seminarzystów i nowicjuszy w krajach misyjnych. 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera na stałe dwa seminaria w krajach misyjnych – w Moramanga (Madagaskar) oraz w Iquitos (Peru).