Wspólnoty

WARSZAWA 
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa
0-22/ 636 29 73
e-mail: wawa@pddm.pl

Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa
Konto: 63 1600 1462 1862 1845 4920 5000 0005

WARSZAWA – Centrum Apostolstwa Liturgicznego
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa
tel. 0-22/ 636 26 77
e-mail: calwawa@pddm.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Pawia 6
42-221 Częstochowa
0-34/ 362 04 25
e-mail: pddmcz@pddm.pl

CZĘSTOCHOWA – Apostolstwo liturgiczne
ul. Pawia 6
42-221 Częstochowa
tel. 0-34/ 366 61 66
e-mail: oal@pddm.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Kapucyńska 1
42-226 Częstochowa
0-34/ 324 66 70
e-mail: kapucynskapddm@wp.pl

LUBLIN
ul. Szczecińska 12
20-724 Lublin
0-81/ 526 71 00
www.smallbluehouse.blogspot.com

LUBLIN – Dom Księży Emerytów
ul. Bernardyńska 7A
20-109 Lublin
0-81/ 532 44 31
e-mail: pddmbernardynska@gmail.com

OLSZTYN
ul. 11-go Listopada 7/3
10-103 Olsztyn
0-89/ 535 33 24
e-mail: olsztynpddm@pddm.pl

ŚWIDNICA – Wspólnota Sióstr przy Domu Księży Emerytów
ul. Kotlarska 17
58-100 Świdnica
kom. 748 179 524