Przyjaciele Jezusa Mistrza

Modlitwa Przyjaciół Jezusa Mistrza

 Panie Jezu, któryś rzekł: „Wy Mnie nazywacie Panem i Mistrzem i dobrze mówicie, ponieważ nim jestem”, Ty jesteś Drogą prowadzącą do Ojca, Ty jesteś Prawdą objawiającą Go ludziom, Ty jesteś Życiem Bożym w nas. Jeżeli nie będziemy zjednoczeni z Tobą jak gałązki z winnym krzewem, nie przyniesiemy owocu.

Dziękujemy Ci, żeś nas powołał do życia chrześcijańskiego, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy ochrzczeni, karmieni Eucharystią, żeś nam udzielił łaski pełnienia apostolstwa w Kościele. Ty nas powołałeś do Rodziny św. Pawła, do współpracy w dziele głoszenia Ewangelii poprzez potężne środki społecznego przekazu, których nowoczesny postęp dzięki Twej mądrości udziela ludziom. Adorujemy Cię obecnego w Najświętszej Eucharystii, we wszystkich tabernakulach świata, żyjącego w kapłaństwie i przez kapłanów udzielającego się światu. Ofiarujemy swoje życie Ojcu w zjednoczeniu z Tobą, z miłością, z jaką Twoja Matka stała u stóp krzyża włączona w Twoją ofiarę zbawczą. Z wysokości krzyża powierzyłeś nas Jej, Matce nowej ludzkości, dla której Ona w Wieczerniku wyprosiła dar Ducha Świętego. Maryja, Matka, Mistrzyni i Królowa Apostołów od początku jest Przewodniczką i Opiekunką tych, którzy głoszą Ewangelię i przekazują Twoje życie poprzez sakramenty święte. Z pomocą Twego Boskiego Ducha zobowiązujemy się współpracować w apostolstwie w służbie Eucharystii, Kapłaństwu i Liturgii, zgodnie z naszymi możliwościami, poprzez życie modlitwy, wiary, ukrycia i działalności. Udziel nam łaski wytrwania, dobrego żalu za grzechy i nieustannego nawracania się, w coraz doskonalszym pełnieniu woli Bożej i pozwoleniu, aby Duch Święty ukształtował w nas Twój obraz, abyśmy już nie my żyli, ale abyś Ty żył w nas.

Galeria zdjęć z ostatniego spotkania: