Powołanie

Zamknięcie oczu i zawierzenie się we wszystkim i tylko Bogu oraz całkowite oddanie się Jego miłości bardzo silnie [mnie] pociągało; było nawet czymś w rodzaju ukłucia, które coraz bardziej przeszywało duszę.

– bł. ks. Jakub Alberione –


ŚWIADECTWA POWOŁANIA SIÓSTR

by Tony Hisgettby Shawn CarpenterMedytacja BiblijnaBy Andrea UmilioBy Troublemakerobrazek z cytatem 1by Toshiyuki IMAI

 


ETAPY FORMACJI:

Zapraszamy osoby, rozeznające swoje powołanie na comiesięczne dni skupienia, oraz rekolekcje organizowane w miesiącach wakacyjnych.

Kontakt:

s. M. Paulina Kurek
e-mail: siostrapd@gmail.com
tel. 785 482 409

ETAPY FORMACJI:

ETAPY FORMACJI:

Na początku…

Czas utrzymywania kontaktu ze Zgromadzeniem: można przyjeżdżać, ustalić czas jednorazowego pobytu, uczestniczyć w rekolekcjach i dniach skupienia, przychodzić na adoracje do kaplicy sióstr lub razem z nimi przeżywać uroczystości i spotkania Rodziny Świętego Pawła.


PRE – POSTULAT to czas kandydatury, którego długość trwania określa się indywidualnie. Jest przeżywany w jednej z naszych wspólnot, pod opieką wyznaczonej siostry, która towarzyszy osobie w odnalezieniu swojego miejsca w rytmie życia wspólnotowego i apostolskiego.


POSTULAT to bezpośredni okres przygotowania do włączenia się we wspólnotę. Trwa zazwyczaj rok. Postulantka uczestniczy w życiu wspólnoty, poznaje historię i duchowość Zgromadzenia, podejmuje całościową formację: ludzką, chrześcijańską i zakonną, poznając specyfikę naszej duchowości i misji. Czas dzieli na modlitwę, pracę, naukę i odpoczynek.

 


NOWICJAT jest wprowadzeniem w naszą formę życia zakonnego. Trwa dwa lata i jest spędzany we Włoszech. W trakcie drugiego roku nowicjuszka odbywa praktyki apostolskie w konkretnych wspólnotach. Po dwóch latach modlitwy i gorliwości apostolskiej nowicjuszka składa prośbę o złożenie pierwszej profesji, wyrażając w ten sposób swoje pragnienie bycia Uczennicą Jezusa Mistrza. Podczas uroczystej Mszy Świętej składa śluby publiczne.


JUNIORAT to okres ślubów czasowych. Juniorystka po złożeniu ślubów włącza się we wspólnotę sióstr jako jedna z nich. Zewnętrznie niczym się nie wyróżnia: nosi habit, ma takie same prawa i obowiązki. Co roku odnawia śluby na jeden rok. Trwa to co najmniej 6 lat. Jest to czas weryfikacji teorii z praktyką i odnajdywania w tym stylu życia miejsce dla siebie.

Odnowienia ślubów


PROFESJA WIECZYSTA

Wraz ze złożeniem ślubów wieczystych siostra staje się pełnoprawnym członkiem Zgromadzenia. Ale przygoda z Jezusem trwa i nigdy się nie kończy…

Śluby Wieczyste s. M. Barbary