0

Boże Narodzenie – Pasterka

Łk 2,1-14 1. Kontekst Łukasz wprowadza nas w okoliczności narodzin Zbawiciela. Jako tło pojawiają się nam zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela (1,5-25), zwiastowanie narodzin Jezusa (1,26-38), wizyta Maryi u Elżbiety (1,39-45)i kantyk Maryi Magnificat (1,46-56)....

0

IV Niedziela Adwentu rok A

Mt 1,18-24 1. Kontekst Nasz fragment znajduje się na początku Ewangelii Mateusza, zaraz po rodowodzie Jezusa, który umieszcza Zbawiciela w kontekście ludzkich przodków i historii (1,1-17). W ten sposób, Bóg wchodzi w ludzką historię,...

0

III Niedziela Adwentu rok A

Mt 11,2-11 1. Kontekst Jedenasty rozdział Ewangeli według św. Mateusza odnosi się do czasu pełnej działalności apostolskiej Jezusa. Posiada on już swoich uczniów (10,1-4), naucza i uzdrawia (9,35nn). Ale rzeczywistym kontekstem naszego fragmentu będzie...

0

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Łk 1,26-38 1. Kontekst Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od Prologu (1,1-4). Autor wyjaśnia cel napisania swojego dzieła. Jest ono adresowane do tajemniczego Teofila („kochający Boga”). Każdy z nas jest adresatem słów tej Dobrej nowiny...

0

II Niedziela Adwentu rok A

Mt 3,1-12 1. Kontekst Bezpośrednio po ewangelii dzieciństwa, po wizycie mędrców, rzezi niewiniątek i pobycie św. Rodziny w Egipcie (Mt 2,1-21), ewnagelista wzmankuje o zatrzymaniu się i zamieszkaniu Jezusa z Maryją i Józefem w...