0

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a 1. Kontekst Ziemskie życie Jezusa dobiega kresu. Skazany, podejmuje drogę krzyżową (Łk 23,26-32), a następnie zostaje ukrzyżowany. Wydarzenie rozgrywa się w miejscu „Czaszki” gdzie oprócz Jezusa ukrzyżowano również dwóch skazańców (Łk...

0

XXX Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,34-40 1. Kontekst Jezus jest w Jerozolimie. Przybywa tam jako pokorny Król, na osiołku, witany okrzykami tłumów (Mt 21,1-10); wyrzuca handlujących w świątyni (21,12-17). Przywódcy religijni są zaniepokojeni, chcą poznać kim On jest,...

0

XXIX Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,15-21 1. Kontekst Jezus znajduje się w Jerozolimie. Po uroczystym wkroczeniu do świętego miasta (Mt 21,1-11), Jezus dokonuje prorockiego gestu oczyszczenia świątyni (Mt 21,12-17). Uczeni, arcykapłani i próbują podważyć autorytet Jezusa: pytają Go...

0

XXVIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 22,1-14 1. Kontekst Jezus znajduje się w Jerozolimie. Po uroczystym wkroczeniu do świętego miasta (Mt 21,1-11), Jezus dokonuje prorockiego gestu oczyszczenia świątyni (Mt 21,12-17). Uczeni, arcykapłani i próbują podważyć autorytet Jezusa: pytają Go...

0

XXVII Niedziela Zwykła rok A

Mt 21,33-43 1. Kontekst Jezus jest już w Jerozolimie. Ewangelia pokazuje nam, że po chwalebnym przybyciu do świętego miasta (zob. Mt 21,1-11) pojawiają się problemy. Postać Jezusa jest bardzo wyrazista, a po znaku oczyszczenia...

0

XXVI Niedziela Zwykła rok A

Mt 21,18-32 1. Kontekst Jezus jest w Jerozolimie. Przybywa tam jako pokorny Król, na osiołku, witany okrzykami tłumów (Mt 21,1-10); wyrzuca handlujących w świątyni (21,12-17). Przywódcy religijni są zaniepokojeni, chcą poznać kim On jest,...

0

XXV Niedziela Zwykła rok A

Mt 20,1-16 1. Kontekst Przypowieść Jezusa Mateusz umieszcza podczas drogi do Jerozolimy. Wcześniej następują dyskusje na temat niebezpieczeństwa bogactw i dobrowolnego pójścia za Jezusem (19,23-30). Przypowieść ta może też zostać skierowana do wszystkich zachowujących...

0

XXIV Niedziela Zwykła rok A

J 3,13-17 1. Kontekst Fragment J 3,13-17 przynależy do większej całości J 2,12-3,21, która opisuje pobyt Jezusa w Jerozolimie i Jego pierwszą paschę. J 2,13 wyraźnie to podkreśla. Tam Jezus dokonuje znaku oczyszczenia świątyni...

0

XXIII Niedziela Zwykła rok A

Mt 18,15-20 1. Kontekst Mt 18,1-35 to czwarta mowa Jezusa, która dotyczy relacji we wspólnocie uczniów. Zostaje ona wprowadzona pytaniem uczniów: kto jest największy w królestwie niebieskim? (Mt 18,1). Jezus w odpowiedzi porusza szereg...