0

XVIII Niedziela zwykła roku C

Łk 12,13-21 Kontekst Podczas wędrówki do Jerozolimy Jezus poucza zarówno tłumy, jak i swoich uczniów. Naśladowanie Jezusa wiąże się z wezwaniem do właściwej relacji do świata stworzonego i do dóbr. Łk 12 ukazuje nam...

0

XVII Niedziela zwykła roku C

Łk 11,1-13 Kontekst Jezus podczas swojej wędrówki do Jerozolimy intensywnie formuje swoich uczniów. Poucza ich przy różnych okolicznościach, pojawiających się pytaniach, spotkaniach. Wskazał im praktyczny sposób realizacji przykazania miłości (Łk 10,25-37), wskazał na najważniejszą...

0

Pielgrzymka na Jasną Górę

3-go sierpnia wyruszy kolejna piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Jak zawsze zapraszamy do pielgrzymowania z nami, czyli z Rodziną Świętego Pawła, w GRUPIE NR 8 (TYMOTEUSZ). Można się zapisywać do 29 lipca...

0

XVI Niedziela zwykła roku C

Łk 10,38-42 Kontekst Jezus wędruje w kierunku Jerozolimy. Jest to czas intensywnej formacji uczniów. Pytanie uczonego w Prawie przyczyniło się do poruszenia kwestii odniesień międzyludzkich, miłosierdzia i pomocy (Łk 10,25-37). Wędrujący Jezus jest Dobrym...

0

XV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,25-37 Kontekst Przypowieść Łukasza jest „Ewangelią w Ewangelii”, to znaczy, że streszcza w sobie historię zbawienia. Ukazuje dzieje człowieka i miłość Boga. Jednocześnie staje się wyzwaniem, zarówno dla uczonego w Prawie, jak i...

0

XIV Niedziela zwykła roku C

Łk 10,1-12.17-20 Kontekst Jezus zmierza do Jerozolimy i przygotowuje uczniów do tego, co ma się tam wydarzyć. Uczeń ma uczestniczyć w losach Mistrza. Łukasz 9,1,1-6 opowiada o posłannictwie Dwunastu, wysłanych, aby głosić Królestwo i...

0

XIII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,51-62 Kontekst Jezus stopniowo przygotowuje swoich uczniów do wydarzeń, które mają nastąpić w Jerozolimie. Zapowiada odrzucenie, mękę i śmierć (Łk 9,22.44). Uczniom trudno jest to rozumieć i przyjąć. Skupiają się na niezwykłych czynach...

0

Zakończenie Kursu Muzyki Liturgicznej

W dniach 15-17.06.2012r. zakończyła się druga edycja Kursu Muzyki Liturgicznej. Dwunastu uczestników zakończyło cykl intensywnej formacji biblijno-liturgicznej i muzycznej (kurs odbył się w ramach dziewięciu zjazdów obejmujących ok. 180 godzin dydaktycznych). Uczestnicy wyrazili swą...

0

XII Niedziela zwykła roku C

Łk 9,18-24 Kontekst Jezus nieustannie wędruje ze swoimi uczniami i uczennicami (Łk 8,1-3), naucza tłumy (Łk 8,4-18). Dokonują się liczne cuda (Łk 8,22-56). Posyła również swoich uczniów, aby głosili i uzdrawiali w Jego imię...